Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Wat is Check-in?

Check-in organiseert avonden voor jongeren van 16 tot 21 jaar. Drie à vier keer per jaar zijn er Check-inavonden op verschillende locaties in het land.

Check-in:

  • is actueel en speelt in op de behoefte van jongeren elkaar te ontmoeten rondom de belangrijke vragen van het leven
  • is betrokken op het leven van jongeren en heeft hun behoud op het oog
  • is contactgericht en verbindt jongeren met de Bijbel en de kerk
  • heeft diepgang omdat Check-in ingaat op thema's uit de geloofsleer en praktisch christen-zijn

Waarom naar Check-in?

Check-in is een lokaal initiatief en wordt ondersteund door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten en biedt houvast en stabiliteit in een tijd waarin alles verandert. Jij kunt er terecht met jouw vragen.

Je komt naar Check-in omdat je behoefte hebt aan een avond die gebaseerd is op de Bijbel. Je ervaart dat andere jongeren dezelfde vragen hebben als jij en het is fijn om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Check-in blijft actueel, betrokken, contactgericht en biedt diepgang.

Hoe wordt Check-in georganiseerd?

Lokale commissies bereiden de Check-in avonden voor. Zij kiezen de thema's, benaderen sprekers en organiseren de avond. De Jeugdbond ondersteunt deze commissies.

815