Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Kom maar kijken!

Boekrol

Gisterenavond waren we weer bij elkaar: de commissie die de Bondsdagen inhoudelijk voorbereidt. “Elk jaar denk ik weer: wat moeten we van dit thema maken? Maar elk jaar wordt ik er weer enthousiast van,” merkte een van de mensen op.

Dat was herkenbaar. In het najaar waren we zoals altijd begonnen met een brainstormvergadering: Welk thema zullen we aan de orde stellen op de Bondsdagen? Zijn er dingen waar we bij aan kunnen sluiten, zoals een thema dat de Jeugdbond graag onder de aandacht wil brengen, of een onderwerp in het werkmateriaal? Deze keer is er geen jeugdwerkactie, dus daar hoeven we geen rekening mee te houden.

Spannend proces

Er kwamen twee thema’s uit voor de kinderen en de tieners, die we uit gingen werken. Dat is een spannend proces. Soms blijkt een thema lastiger uit te werken in een programma dan gedacht. De geschiedenis is bijvoorbeeld toch best moeilijk, of het is lastig concreet te maken voor de doelgroep.

In de steigers

Gisterenavond hebben we de twee gekozen thema’s in de steigers gezet. Voor de -12 Bondsdagen was dat de geschiedenis van Filippus en Nathanaël. Filippus had de Heere Jezus ontmoet en hij was er vol van. Zo vol, dat hij het snel aan Nathanaël ging vertellen. Hij wist hoe die uitzag naar de komst van de Messias. Nathanaël was iemand die de Schriften kende. Maar hij kon nog niet gelijk meegaan in de blijdschap van Filippus. Hij maakte allerlei kritische opmerkingen. Filippus antwoordde hem alleen met: ‘Kom en zie!’ Kom zelf maar kijken! We hopen dat we de kinderen daar ook toe uit mogen nodigen, op 18 mei. Kom eens kijken… Wie de Heere Jezus voor jou wil zijn. Ten diepste bereiken we dat niet met onze woorden. Dat kon Filippus ook niet. Maar de Heere Zelf overtuigde Nathanaël. Zijn Geest overtuigt nog kinderen en volwassenen. Daar zien we, biddend, naar uit op de komende Bondsdag!

296