Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Beste Koers-deelnemer,

Het is een heel heftige tijd waarin we leven. Iedere dag bereiken ons ernstige berichten over de gevolgen van het coronavirus. We zijn het met elkaar eens dat dit een indringende roepstem is. Bid jij of het tot persoonlijke zegen mag zijn?
Waarschijnlijk heb jij een Koers-vakantie geboekt voordat het coronavirus zo dichtbij kwam. Het is begrijpelijk dat jij je zorgen maakt over de tijd die voor ons ligt. Ook kunnen we ons goed voorstellen dat je vragen hebt over jouw vakantie!

Besluit Buitenlandse en +12 binnenlandse reizen
Koers-vakanties van de Jeugdbond heeft het moeilijke en ingrijpende besluit genomen om alle buitenlandse reizen t/m augustus 2020 en alle binnenlandse +12 reizen te annuleren. Het is teleurstellend voor deelnemers, stafleden en de commissie maar de gezondheid en het welzijn van onze deelnemers en stafleden komen op de eerste plaats. Deze moeilijke beslissing hebben we biddend genomen op basis van onderstaande afwegingen:

  • Het welzijn en de gezondheid van onze deelnemers en stafleden. De situatie op de verschillende bestemmingen wat betreft het coronavirus is nog niet stabiel. Dat weegt ons zwaar. Daarbij zijn de consequenties van een (mogelijk) tweede lockdown moeilijk te overzien.
  • De anderhalvemeterregel. Deze afstandsregel zal de komende tijd blijven gelden. Met name vanwege het vervoer en de accommodaties wordt het heel lastig om de anderhalvemeter-regel te handhaven.
  • Het samenbrengen van jongeren uit verschillende streken van ons land in grote groepen, die vervolgens samen naar het buitenland gaan. In het onderwijs wil de overheid die verantwoordelijkheid nog niet nemen. De Jeugdbond sluit aan bij dit beleid.
  • De grenzen van verschillende bestemmingslanden die op dit moment gesloten zijn voor buitenlanders.
  • De snel naderende deadlines voor de financiële verplichtingen die Koers is aangegaan, en de mogelijkheid om deze op dit moment nog tegen lagere kosten te annuleren.
  • Indien zich op een Koers-vakantie een besmetting voordoet, zou de hele groep in quarantaine moeten en zal dit negatief afstralen op de jeugdbond en de kerk.

Financien | Aanbetaling

Om alle vakanties mogelijk te maken, is Koers grote financiële verplichtingen van enkele tonnen aangegaan. Wij doen dit mooie werk al vele jaren kostendekkend en zonder winstoogmerk. Dit betekent echter ook dat we vanwege de al gemaakte kosten de ontvangen bedragen van de aanbetalingen hard nodig hebben. We kunnen ons voorstellen dat je de aanbetaling voor de vakantie graag terug wilt, omdat wij je nu niet kunnen bieden waarvoor je hebt betaald. In deze bijzondere crisissituatie zou dat ons echter in grote financiële problemen brengen. Daarom doen we een beroep op jouw ondersteuning om deze moeilijke omstandigheden financieel te kunnen doorstaan door je aanbetaling om te zetten in een gift voor de Jeugdbond.
Over 14 dagen ontvang je van ons bericht hoe de financiële afhandeling er uit zal zien. We hopen dat je op deze manier eraan wilt meewerken dat de financiële schade van de coronacrisis voor de Jeugdbond en de Koers-vakanties beperkt zal blijven.

Nog belangrijker dan deze financiële ondersteuning is het gebed, met en voor elkaar, of de Heere al deze besluiten wil zegenen en ons wijsheid en geduld wil schenken in deze moeilijke periode. We kijken er naar uit om bij leven en welzijn volgend seizoen weer mooie vakanties te mogen organiseren en jullie te ontmoeten rondom Gods Woord tijdens een Koers-vakantie!

Overige Koers-vakanties
Wat betreft de kinderkampen onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om ze door te kunnen laten gaan en zullen daar b.l.e.w. 16 juni 2020 een definiief besluit over  nemen.

Hartelijke oproep

We hopen en bidden dat de Heere ons allen spaart en bewaart in de tijd die voor ons ligt. Veel sterke gewenst in de gevolgen die ons allemaal raken. Voor dit alles geldt; DV

Hartelijke groet,

Team Koers-vakanties

1393
Facebook
InstagramKoers magazine