Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Beste Koers-deelnemer,

Het is een heel heftige tijd waarin we leven. Iedere dag bereiken ons ernstige berichten over de gevolgen van het coronavirus. We zijn het met elkaar eens dat dit een indringende roepstem is. Bid jij of het tot persoonlijke zegen mag zijn?
Waarschijnlijk heb jij een Koers-vakantie geboekt voordat het coronavirus zo dichtbij kwam. Het is begrijpelijk dat jij je zorgen maakt over de tijd die voor ons ligt. Ook kunnen we ons goed voorstellen dat je vragen hebt over jouw vakantie!

Berichtgeving overheid
Wij als organisatie hebben ook kritisch gekeken naar de situatie. We gaan daarbij uit van de berichtgeving vanuit de overheid. We zien daarin een aantal dingen. Veel overheidsmaatregelen zijn ingesteld tot 1 juni 2020. Dat is ruim een maand voordat de eerste Koers-vakantie weggaat. We zien dat de situatie op dit moment heel heftig is. Echter, daarnaast zien we ook dat de groei van het aantal besmettingen langzaam afneemt. De overheid is hier voorzichtig positief over. We hopen van harte dat de maatregelen tot zegen mogen zijn en we ons in juni weer vrijer kunnen bewegen.

Uitzien naar een Koers-vakantie
Op basis van deze inzichten verwachten we nu dat de Koers-vakanties straks door kunnen gaan. Als organisatie hebben we daarom besloten door te gaan met de voorbereidingen. We doen dat ook met de gedachte dat het goed is om in de zomervakantie met elkaar weg te gaan. Juist na de heftige periode die dan hopelijk achter ons ligt. Met elkaar op reis, waarbij Gods Woord centraal staat. Daar mogen we naar uitzien! 

Hartelijke oproep
Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van deelnemers en stafleden voorop. Als de situatie de komende tijd verandert, en de overheid komt met aanvullende maatregelen, zullen we eventueel nieuwe beslissingen daarop uiteraard laten aansluiten. In dat geval informeren we jullie zo snel mogelijk.

We hopen en bidden dat de Heere ons allen spaart en bewaart in de tijd die voor ons ligt. Veel sterke gewenst in de gevolgen die ons allemaal raken.

Hartelijke groet,

Team Koers-vakanties

1393
Facebook
InstagramKoers magazine