Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Verzekeringen :

(ouders van) deelnemers dienen zelf de ziektekosten en reis te verzekeren dan wel er voor te kiezen de mogelijke onkosten zelf te dragen.  Klik hier voor uitleg over de dekking van onze verzekering

De Jeugdbond heeft voor alle buitenlandse Koers-vakanties een verzekering afgesloten die aanvullend is op de ziektekosten-, en reisverzekering van de deelnemers.
De kosten in geval van grote calamiteiten, waarbij rechtshulp en/of repatriering aan de orde is, zijn door de Jeugdbond aanvullend verzekerd. Tevens zijn werkvakanties aanvullend verzekerd.

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat daarmee niet verantwoordelijkheden uit de weg gegaan worden maar mogelijke grote onkosten goed zijn ondervangen. We beginnen en eindigen al onze vakanties en reizen met een open Bijbel en gebed. De bewaring door de Heere en gebed om Zijn zorg blijven het belangrijkste.

1063
Facebook
Instagram