Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Dordt op JV

Tulip

De Dordtse Leerregels zijn niet meteen favoriet bij jongeren. Het wordt vaak geassocieerd met moeilijke zinnen, ingewikkelde inhoud en oude woorden. Dat is jammer, want ze zijn voor jongeren van nu erg actueel. Daarom: vijf redenen om stil te staan bij Dordt.

Er is veel aandacht voor de Nationale Synode van 1618-1619. We vieren het vierhonderdjarig jubileum. Er was zelfs aandacht in de landelijke media voor dit jubileum, omdat koning Willem-Alexander in Dordrecht de tentoonstelling ‘Ode aan de Synode’ opende. Mooi moment om ook in het jeugdwerk na te denken over de betekenis van de Dordtse Leerregels.

Vragen van jongeren

Hoe komt het dat de een wel gelooft en de ander niet? Voor wie is Jezus gestorven en wat betekent Zijn lijden en sterven voor mij? Kun je er eigenlijk zelf iets aan doen als je weet dat het geloof van God komt? Wat gebeurt er als God in je werkt, wat merk je dan? Hoe ziet het leven met de Heere er eigenlijk uit? Concrete vragen van jongeren bieden een mooie ingang om met elkaar over de inhoud van Dordt te spreken.

Bijbelse basis

Wat betekent het om gereformeerd te zijn en doet zo’n benaming er nog wel toe? Jazeker wel! Uiteindelijk laten de Dordtse Leerregels zien dat het om de Bijbelse basis gaat. Nazeggen wat God voor zegt, dat is eigenlijk wat gereformeerden kenmerkt.

De verkiezing

De verkiezing is een heikel punt. Vroeg of laat lopen jongeren tegen de vraag aan hoe het met de verkiezing zit. En natuurlijk met de keerzijde van verkiezing, de verwerping. Dat mensen gaan geloven komt door de uitverkiezing. Dat mensen ongelovig blijven is echter niet het gevolg van Gods verwerping. Dat maakt Dordt tot een kreupele theologie. Het is de theologie van het kruis. Niet te begrijpen, maar wonder van Gods liefde. Hij biedt in het Evangelie Zijn Zoon als Zaligmaker aan. Wie in Hem gelooft, wordt behouden. Zo vormt het geloof de scheidslijn in de tijd en de verkiezing de scheidslijn in de eeuwigheid. Eens blijken dat de gelovigen en de uitverkorenen dezelfde zijn; het is de Kerk die verkoren is door de Vader, gekocht door het bloed van de Zoon en herboren is door de Heilige Geest.

Genade alleen

Dordt is een wachter over de theologie, maar ook over het hart. En daar komt Dordt heel dicht bij jongeren. Hoe krijgt alleen God de eer in de redding van zondaren en hoe krijgt de Heere de eer in mijn leven? Het antwoord daarop is eigenlijk samen te vatten met een woord: genade!

Er is nu een samenvatting voor jongeren

De Dordtse Leerregels zijn niet makkelijk. Compacte, lange zinnen en moeilijke woorden. Bovendien hebben ze het imago tegen. Evert Barten, journalist van het Reformatorisch Dagblad, schreef een toegankelijke samenvatting voor jongeren.

 

Ideeën voor verwerking op de JV

Introductie

Misschien heb jij de slogan van de remonstranten weleens gehoord of gezien: “Geloof begint bij jou”. Wat vind je van deze stelling?

Bijbelstudie

Doe een Bijbelstudie over Johannes 3 (het gesprek tussen Jezus en Nicodemus).

Inhoud

Maak de inhoud van de Dordtse Leerregels inzichtelijk voor jongeren aan de hand van de vier kernen: verkiezing, verlossing, vernieuwing en volharding. Wie over deze vier kernen niet zuiver Bijbels spreekt, komt aan het werk van God, aan Zijn eer en aan de troost en zekerheid van het geloof.

  • Verkiezing: Gods verkiezende liefde in Christus (het werk van de Vader)
  • Verzoening: De betekenis van het verlossingswerk van Christus (het werk van de Zoon). Hoever reikt de verzoening?
  • Vernieuwing: De vernieuwing van het hart en de wil (het werk van de Heilige Geest)
  • Volharding: De troost van Gods Kerk, dat Christus geen van de gelovige zal verliezen (troost van de Kerk)

Deze vier kernen komen terug in de bekende Five Points of Calvinism (TULIP). Het gaat daarin om deze vier kernen van genade, voorafgegaan door een ander punt, namelijk de totale corruptheid van ons als mens. Want waarom is genade nodig? Waarom spreken we over Verkiezing, Verzoening, Vernieuwing en Volharding?

  • Total depravity: Totale verdorvenheid (van de mens)
  • Unconditional election (onvoorwaardelijke verkiezing)
  • Limited atonement (beperkte verzoening)
  • Irresistible grace (onwederstandelijke genade)
  • Perseverance of the saints (volharding van de heiligen)

Verwerking

De Dordtse Leerregels geven een samenhangende leer van het heil (de redding van zondaren door God). Een goed inzicht daarin helpt jongeren om de Bijbelse lijn van genade helder te hebben voor zichzelf. Laay jongeren per punt bedenken wat dit punt betekent (positief) en tegen welke onzuivere ideeën dit punt zich uitspreekt (negatief):

Punt Positief Negatief
T    
U    
L    
I    
P    

 

Tip

Nodig de Jeugdbond uit om een avond over dit thema te houden op JV.

Meer lezen

Gereformeerd in vijf punten

355