Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Beeld van God

JOUW VRAAG

Wij mogen ons geen beeld van de Heere maken, maar waar moeten we dan aan denken als we bidden?

Jij denkt bij deze vraag aan een beeld dat je kunt pakken en zien, bijvoorbeeld gemaakt van hout of steen. Het zou een beeld kunnen zijn van iets dat in de hemel is, op de aarde of in de zee. Dat zijn de ‘gesneden beelden’, waar het tweede gebod over spreekt. Zulke beelden mogen we niet maken om te vereren.

Je hebt gelijk dat er ook beelden zijn die alleen bestaan in onze gedachten. Dat hoeft niet verkeerd te zijn. dat bedoelde de Heere Jezus toen Hij door gelijkenissen sprak. Dat waren verhalen van mensen en dingen die uit het leven gegrepen waren. Hij wilde daarmee een voorbeeld stellen.

Zo wordt in de gelijkenissen een voorbeeld gegeven van Wie de Heere is. In de gelijkenis van de verloren zoon wordt de vader tekort gedaan, maar toont deze toch zijn grote goedheid. In de gelijkenis van de arme Lazarus komt vooral Gods rechtvaardigheid naar voren. De rijke man moet verloren gaan; hij krijgt zelfs geen verkoeling voor zijn tong. En zijn boers die nog in leven zijn, krijgen geen extra waarschuwing. Ze hebben Gods Woord en dat moet genoeg zijn. Gods lankmoedigheid komt duidelijk naar voren in de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. De eigenaar van de wijngaard stuurt knechten om te informeren naar de opbrengst. Deze knechten worden slecht behandeld of zelfs gedood. Maar steeds stuurt de eigenaar nieuwe knechten. En als de gelijkenis vermeldt dat hij tot slot zijn zoon heeft gezonden, is duidelijk hoe veel geduld de Heere heeft. Hij stelt de straf over de zonde uit tot eerst het Evangelie van de Heere Jezus overal in deze wereld verkondigd is.

Zulke ‘beelden’ van de Heere mogen wij wel hebben. Zoals in deze voorbeelden: zo is de Heere. Het is eigenlijk een wonder dat de Heere Zich bekend maakt. Wel moeten we erop letten dat onze gedachten steeds overeenkomen met wat de Bijbel leert. Als jouw beeld van de Heere is dat Hij alleen maar vol van liefde is, of alleen maar volmaakt rechtvaardig; dan klopt er iets niet. Dat is ook zo als je de Heere ziet als alleen maar heel ver weg en voor mensen onbereikbaar. Wij moeten onze gedachten steeds onderwerpen aan wat de Heere Zelf van Zich bekend maakt in Zijn Woord.

Zoek jij de Heere? Is het je gebed of Hij Zich ook persoonlijk aan jou bekend wil maken? Het kan niet anders of dat geeft ook een verlangen om de Heere te dienen en de zonde te verlaten. Wat voel je dan een heimwee naar de Heere, terwijl je Hem niet kent. Wat doet de zonde je dan verdriet, want je hebt ze gedaan tegen een goeddoend God. Hoe nodig dat de Heere Zijn Geest voegt bij Zijn Woord. Want dan wordt ons hart levend gemaakt en zullen we de Heere echt leren kennen. Kun jij nog leven zonder de Heere Jezus? Hij is de Zaligmaker. Niemand komt tot de Vader dan door Hem.

Waar we aan moeten denken als we bidden? Laat je gedachten maar leiden door wat de Heere Zelf in Zijn Woord heeft gezegd. Zoals Hij Zich in Zijn Woord openbaart, zo mag je Hem aanspreken; eerbiedig en om Jezus’ wil.

ds. G.W.S. Mulder

376