Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bestaat God wel?

1_Jouw_vraag

In mijn familie en in de kerk heb ik veel meegemaakt. Dat geeft mij veel teleurstelling en twijfel. Nu cirkel ik steeds om de vraag: Bestaat God wel? Wat is waarheid?

 

Jij stelt belangrijke vragen! Er klinkt in je vraag teleurstelling en vertwijfeling door. Ik sta op afstand. Toch wil ik daar wel eerst op in gaan. Het komt voor dat er dingen gebeuren die een jongere indrukken geven die tegen de Bijbel strijden. Dat geeft veel verwarring. Het kan ook boosheid en opstandigheid losmaken. Het onderstreept dat we in onze families en kerken op een eerlijke manier met elkaar en met het gezag moeten omgaan.

En als jij daar nu mee zit? Dan hoop ik dat je steun zult zoeken. Denk aan een familielid of een ambtsdrager die je vertrouwt. Hopelijk vind je de moed om jouw teleurstelling en vertwijfeling met zo iemand te bespreken. En hopelijk vindt hij of zij dan ook de wijsheid om jou verder te helpen.

En jouw vragen dan? Die zijn belangrijk. Ik wens je toe dat je deze vragen eerlijk en zonder boosheid onder ogen mag zien. Want zeg nou zelf: dat is nodig om bij de juiste antwoorden te komen. Daarom moedig ik je aan: bid de Heere of hij je pijn wil wegnemen. En stort je hart maar eerlijk voor de Heere uit. Smeek Hem of Hij uit genade antwoord wil geven op je gebed.

Op de vragen die jij stelt, worden verschillende antwoorden gegeven. Er zijn mensen die gaan dan te rade bij hun verstand. Met een knappe redenering bepalen zij dan of jouw vraag met ja of nee beantwoord moet worden. Er zijn ook mensen die gaan af op hun gevoel. Ze vertellen wat ze voelen over de hemel of over God en zo zal het dan moeten zijn. Valt je op dat bij deze mogelijkheden steeds de mens in het middelpunt staat? Hij denkt, hij voelt en hij bepaalt. Maar als je blijft cirkelen in je eigen gedachten en gevoelens, zou je dan bij God komen?

Wat zegt God Zèlf hierover? Ik hoop dat je daar werkelijk benieuwd zult zijn. Dát Hij er is, kun je zien in de natuur. Denk aan een pasgeboren baby of het avondrood boven de zee. Zonder woorden te gebruiken, geeft de schepping dagelijks talloze getuigenissen dat God er is. Wíe God is, maakt Hij bekend in de Bijbel. Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen (Johannes 5:39).

Maar is de Bijbel wel de waarheid? Er zijn meerdere ‘heilige boeken’. Ook zijn er geleerde mensen die beweren dat de Bijbel een menselijk boek is. Het is waar dat de Bijbel door mensen is geschreven. Maar dit schrijven was bijzonder. Het was ook wezenlijk anders dan het schrijven van andere ‘heilige boeken’. Weet je wat de Heere daar Zelf over zegt? Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken (2 Petrus 1:20-21).

En weet je wat nu het wonder is? Dezelfde Heilige Geest Die de Bijbelschrijvers heeft geleid, werkt nu nog. Hij kan het Woord getuigen in jouw hart. Gods kinderen mogen het ervaren: dat ze op dat zekere Woord met zekerheid worden bevestigd. Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn (Romeinen 8:16). Deze genade wil de Heere nog werken. Voor de Heere is niemand te jong. Geen zondaar is voor Hem onbereikbaar. Laat het in al je vragen om de Heere te doen zijn!

ds. G.W.S. Mulder

376