Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bidden om genezing

21_Blog_leiding

Ik hoor de laatste tijd nogal eens over gebedsgenezing. Ik heb het idee dat dit niet goed is, maar weet er te weinig van om een mening te vormen. Is gebedsgenezing Bijbels verantwoord?

Bidden om genezing is mag zeker. Het is een Bijbelse opdracht. Jakobus schrijft daar heel concreet over in Jakobus 5 vers 13 en 14. En Paulus vermaant ons: Laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God (Fil. 4:6). Dan mag je zeker om genezing bidden. Ik geloof ook in wonderen, omdat God een God van wonderen is. In de Bijbel staan veel voorbeelden van mensen die op het gebed genezen zijn van hun ziekte. Genezing op het gebed is zeker mogelijk! Daar mogen we in onze tijd van hoogwaardige medische zorg wel meer van verwachten. Verwachten we stiekem niet meer van dokters en medicijnen dat van het gebed tot God? Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jakobus 5:16). Ook in onze tijd zijn er regelmatig voorbeelden van kinderen en volwassenen die op het gebed genezen van hun ziekte, soms tot verbazing van artsen. Dat is tot eer van de Heere. Zijn Naam is Wonderlijk! 

Kruis hoort bij christen-zijn

Maar waarschijnlijk bedoel je (ook) speciale diensten van gebedsgenezing. In deze diensten is genezing (algauw) doel op zich. Het krijgt een dwingend karakter, waarbij het uitblijven van genezing komt door gebrek aan geloof bij de zieke. Aan God kan het tenslotte niet liggen. En ook niet aan de gebedsgenezer, die in opdracht van God zijn werk doet.

De gedachte achter veel gebedsgenezing is dat ziekte te maken heeft met het werk van satan. Wie ziek is, staat onder de macht van satan, is door hem gebonden. Daarvan moet je bevrijd worden. Daarmee wordt te gemakkelijk voorbij gegaan aan de realiteit dat ziekte en dood gevolgen zijn van de zondeval. De duivel heeft de mens wel verleid, maar door onze zonde is ziekte in de wereld gekomen. Dit wordt door bekering, geloof en bevrijding niet zomaar ongedaan gemaakt. Ook kinderen van God worden ziek en sterven. God wilde dat Paulus de scherpe doorn in zijn vlees zou houden (2 Kor. 12:7). Paulus heeft drie keer gebeden om verlost te worden van deze doorn. Gods antwoord was dat Paulus juist door het dragen van deze doorn leert dat hij in zichzelf zwak is. In alles is Paulus afhankelijk van Gods genade en kracht. Het dragen van het kruis hoort bij het christen-zijn, meer dan geforceerd je kruis - ziekte - kwijt willen. Volmaakt is het pas in de hemel. Daar zal geen ziekte en dood meer zijn (Jes. 33:24, Openb. 21:4).

Aanvaarden uit Zijn hand

Dat ziekte er is vanwege de zonde, staat naast het Bijbelse gegeven dat we mogen en moeten bidden om genezing en daarin alles van de Heere verwachten. Het is belangrijk dat je daarbij beseft dat de Heere vrij is in wat Hij doet. Hij doet op het gebed grote wonderen, maar Hij laat Zich niet dwingen. Dat vinden wij moeilijk. Wat kun je vurig en aanhoudend bidden om de genezing van je moeder. Maar toch sterft ze. Daar zijn geen makkelijke antwoorden op. Het is een diepe, in onszelf onmogelijke les, om het met de weg van de Heere eens te worden en het te aanvaarden uit Zijn hand. Job heeft daarmee geworsteld. Elihu zei tegen Job: Zie, God is groot, en wij begrijpen het niet (Job 36:26). Uiteindelijk buigt Job en zegt tegen God: Zie, ik ben te gering; wat zou ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond (Job 39: 37).

Laten we door Zijn genade in afhankelijkheid van de Heere leven. Niet alleen als we (ernstig) ziek zijn, maar al de dagen van ons leven.

 Laurens Kroon

376