Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelse boodschap voor ongelovigen

JOUW VRAAG

Ik heb sinds een tijdje goede gesprekken met een ongelovig iemand. Graag zou ik deze persoon duidelijke handvatten willen geven rondom het christelijk geloof, maar ik weet niet goed waar ik moet beginnen. Kunt u mij helpen? Zijn er misschien ook eenvoudige boekjes voor zulke mensen?

Fijn dat je inhoudelijke gesprekken voert met een ongelovig iemand. Het is belangrijk dat je daarin een relatie opbouwt. De Heere kan één woord gebruiken om iemand te bekeren, maar Zijn gewone weg is dat onkerkelijke mensen via relaties met christenen geïnteresseerd raken in de Bijbel en daar meer van willen weten. Zo brengt Hij mensen tot Zijn Woord of Zijn Woord tot mensen. Bouw dat voorzichtig op. Zoek naar iets wat bindt. Dat kan iets zijn waarvoor je allebei belangstelling hebt, maar bijvoorbeeld ook een sterfgeval of een andere recente gebeurtenis die verbindt. Van daaruit kun je lijnen trekken naar de Bijbel. Naar wat jou houvast geeft. 

Jouw houvast

Misschien is dat wel mijn belangrijkste punt: heb jij houvast aan de Bijbel, en aan de God van de Bijbel? Wat is jouw enige troost? Ben je iemand die het over de Heere en Zijn dienst kan hebben, omdat je Hem Zelf in Zijn Woord hebt ontdekt? Ben je door Gods onverdiende goedheid en genade het eigendom van de Heere Jezus geworden en weet je dat Hij je nu bewaart (Zondag 1)? Dat maakt ootmoedig en verwonderd. Dan omarm je Zijn Woord. Dat is dan als het ware door je heen gegaan. Dat geeft zoveel betrokkenheid op de Heere en Zijn heerlijke dienst. Dan weet je waarover je praat als je het hebt over God, over zonde en genade, over de Heere Jezus en het werk van de Heilige Geest. Dat geeft je woorden kracht. Het nodigt uit om de Heere te zoeken, omdat bij jou duidelijk is dat het zo goed is om Hem te dienen.

Bijbelkennis helpt

Het is ook goed om te weten wat je het beste over de Bijbel en over God kunt zeggen. Dat betekent allereerst dat je zelf goede Bijbelkennis moet hebben. Veel lezen in de Bijbel, maar ook grondig kennisnemen van de belijdenisgeschriften, helpt daarbij. De belijdenis is een prachtige samenvatting van het christelijk geloof. Het is een loflied op God en op Zijn Woord, dat je mag overnemen en nazingen. Ook kunnen boeken je helpen. Er is een makkelijk boekje van D.A. Carson, een Amerikaanse theoloog: ‘Zo is God’. Hij gaat in dit boekje op een eenvoudige manier door de Bijbel heen. Het is geschreven vanuit Amerikaans perspectief, maar goed te gebruiken om helder te verwoorden wat de Bijbel leert en wie God is.

Ik wijs je ook graag op de website van het deputaatschap Evangelisatie. Daar kun je toerustingsmateriaal bestellen dat is bedoeld om je te helpen het Evangelie door te geven. Onder andere het boekje van evangelist Gerrit Baan is daar te krijgen: ‘Leer de Bijbel kennen’.

Je kunt ook het leerzame boek van Peter van Olst, ‘Mijn Bijbel heeft een rode draad’, goed gebruiken. Het geeft je zelf veel inzicht in de centrale boodschap van de Bijbel.

Er komt hopelijk een moment dat je samen gaat Bijbellezen. Als Jeugdbond hebben we een bijbelleesmethode die ook erg geschikt is voor Bijbellezen met ongelovigen. We stellen daarbij vragen aan de tekst: Wat staat er? Wat betekent het? Wat betekent het voor mij? Kijk voor meer informatie op onze website. 

Als een onkerkelijk iemand je pad kruist en je samen met hem of haar een stukje verder mag optrekken, is het je verantwoordelijkheid om goed na te denken over wat je zegt en hoe je het zegt. Maar vouw vooral je handen en vraag de Heere of Hij het hart wil openen voor Zijn Woord. Vraag om afhankelijkheid en om de leiding van de Heilige Geest. En weet: het Woord van God is levend en krachtig. Daarvan mag je verwachting hebben!

 

Laurens Kroon

376