Annuleren

Zoek hier binnen onze website

De nieuwe donorwet

JOUW VRAAG.jpg

Vanaf 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet van kracht. Welke keuze moet ik maken? - Jolien

De nieuwe donorwet geldt inderdaad vanaf 1 juli dit jaar. Iedereen die in Nederland woont én ouder is dan 18 jaar, komt vanaf die datum in het Donorregister. Welke keuze iemand maakt, bepaalt hij of zij zelf. Wie geen keuze invult, komt vanaf 1 juli 2020 in het register te staan met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Het was altijd al goed om je te bezinnen op het thema orgaandonatie, maar dat wordt nu nog dringender.

Belangrijkste bron
De Bijbel is de belangrijkste bron voor onze keuzes. De Bijbel zegt echter niet veel  over orgaandonatie? Het doneren van organen bestond in de tijd van de Bijbelschrijvers nog niet. Je kunt wel bepaalde Bijbelgedeelten en -teksten indirect toepassen op orgaandonatie. Dat maakt dat je met de Bijbel in de hand verschillende accenten kunt leggen en tot verschillende keuzes kunt komen. Christenen geven daarom op de vraag of orgaandonatie is toegestaan, verschillende antwoorden.
Sommigen vinden het een daad van christelijke naastenliefde. Het tweede gebod, gelijk aan het grote gebod om God lief te hebben boven alles, luidt: Heb je naasten lief als jezelf (Mattheüs 22: 39). De christelijke religie is een godsdienst van het leven, niet van de dood. Christelijke naastenliefde mag ver gaan, in navolging van de Heere Jezus, Die zelfs Zijn leven gaf voor vijanden.

Elk mens uniek
Het is echter ook mogelijk dat je op grond van de Bijbel tot een andere conclusie komt. Elk mens is een uniek schepsel van God, met alle dingen die daarbij horen. Aan ons lichaam mogen we niet sleutelen. Leven en dood, gezondheid en ziekte, voorspoed en tegenspoed, het is allemaal in Zijn hand. Als de functie van onze organen afneemt, is dat Gods voorzienig handelen in ons leven. Gaan we niet op de stoel van de Schepper zitten, als we gezonde organen afstaan alsof ze ons eigendom zijn?

Waar ligt de grens?
De vraag is: waar leggen we de grens? Mag alles wat kan? Denk aan het bericht over een Italiaanse arts, die in China het hoofd van een man met een progressieve spierziekte wilde transplanteren. De kans op verlamming en op afstoting is levensgroot. Als het al zou lukken, is het volstrekt helder dat dit te ver gaat. Je hoofd, je hersenen horen bij het unieke van je lichaam. Dat is niet inwisselbaar. Maar waar ligt de grens? Die is niet zo helder. In het donorregister geef je ook aan of je weefsel zou willen doneren. Denk aan bloed, hoornvlies, bot- en peesweefsel, huid, bloedvaten en hartkleppen. Is het geven van bloed ook een stap te ver? De Jehova’s Getuigen vinden van wel. Maar de meeste Bijbelgetrouwe christenen zullen geen moeite hebben met het doneren en transplanteren van bloed.

Voor Gods aangezicht
Naast Bijbelse argumenten spelen ook andere factoren een rol. Wat te denken van de emotionele belasting van nabestaanden als een donor, na bijvoorbeeld een dodelijk verkeersongeluk, eerst nog orgaantransplantatie(s) moet ondergaan voordat het lichaam wordt vrijgegeven? Er kunnen zeker redenen zijn om te besluiten je niet te laten registreren als donor.
De Bijbel spreekt zich niet helder uit over orgaandonatie. Wat is het dan belangrijk dat we onze keuzes voor Gods aangezicht maken. De een zal voor Gods aangezicht leren dat het niet kan. De ander zal leren dat het wel kan. Het is echt een persoonlijke keuze, maar geen keuze zonder de Heere. Wie door genade Christus volgt, wil dicht bij Hem leven en teer met de vragen van het leven omgaan. Tot Zijn eer!

Laurens Kroon

376