Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Democratie

5_jouw_vraag

We hebben binnenkort verkiezingen om volksvertegenwoordigers te kiezen. Dat hoort bij democratie; zo regeert het volk. Is democratie eigenlijk wel Bijbels verantwoord?

Democratie wil letterlijk zeggen dat het volk regeert. In Nederland gebeurt dat op een indirecte manier. Onze burgers regeren immers niet zelf. Zij kiezen de personen die namens het volk vier jaar de regering controleren en ook zelf wetten mogen opstellen. Er zijn allerlei varianten denkbaar die toch de naam democratie kunnen dragen. Zo kunnen de  bevoegdheden en taken van de volksvertegenwoordigers verschillen. Ook kan

het stemrecht aan een kleinere of grotere groep burgers worden gegeven. Deze verschillen kun je aanwijzen in de geschiedenis van de Nederlandse democratie. Ook kun je denken aan een directe democratie, waarbij de burgers allemaal ook zelf (mede) regeren.

 

Kritiek
Kritiek op het systeem van de democratie is vandaag de dag volop merkbaar. Er wordt vooral geklaagd over gebrek aan vertrouwen. Dat komt onder andere doordat degenen die gekozen zijn zich anders gaan gedragen dan het volk wil. Een andere vraag is of de regering in een democratie wel maatregelen kan nemen die nadelig zijn voor het volk. Soms is het nodig, maar neemt een regering maatregelen die het volk niet wil, dan kan de politicus door de kiezer worden afgestraft. Daarom wordt er soms “om de hete brei heen gedraaid”. Of er komen moeilijke en schimmige verhalen die de bevolking nauwelijks begrijpt, maar die aan politici de ruimte geven om toch de dingen te doen die zij nodig vinden.

 

Invloed

Winston Churchill, die minister-president van Engeland was tijdens de Tweede Wereldoorlog, vatte zijn mening over democratie op een mooie manier samen. “Democratie is geen goede staatsvorm, maar ik ken geen betere.” Het is belangrijk dat de verhouding tussen overheid en onderdaan op een goede manier geregeld is. Onze rechten en plichten zijn vastgelegd in de grondwet. Daarin ligt ook de basis van hoe de regering zijn werk doet. Wij mogen dankbaar zijn dat we in een dergelijke rechtsstaat leven. Ook Johannes Calvijn, de belangrijke reformator uit Genève, pleitte voor het spreiden van macht en verantwoordelijkheid. Hij zag grote problemen als deze teveel bij te weinig mensen komen te liggen. Calvijn benadrukte overigens dat elke regering allereerst gebonden is aan het Woord en de wet van God. De Heere is immers onze Schepper. Dan heeft Hij recht op gehoorzaamheid. Dit is de basiswet die geldt voor elk land en voor elke regering. Gods Woord en gebod is niet alleen tot Zijn eer; de samenleving die ernaar leeft, vaart er ook wèl bij. De Nederlandse grondwet is niet zonder meer gebaseerd op de Bijbel. De invloed van de Bijbel is in de Nederlandse wetten wel duidelijk aan te wijzen. Maar helaas zijn er veel politieke krachten die zich niet aan Bijbelse normen willen houden. Je kunt zelf wel voorbeelden noemen van christelijke principes die zijn bestreden in de wetgeving en de politieke discussies van de laatste tijd.

 

Christelijke politiek

Ds. G.H. Kersten heeft veel betekend voor het ontstaan van de Gereformeerde Gemeenten. Ook hij zag duidelijke en principiële nadelen aan de manier waarop Nederland wordt geregeerd. Wat deed hij? Hij was één van de oprichters van de SGP. Waarom? Omdat Gods Woord zeggenschap heeft, ook in de politiek. Welke regeringsvorm een land ook heeft, wie onze politici ook zijn, de stem van Gods Woord moet altijd klinken. Het is een zegen dat er politici zijn die zich op deze manier voor ons land willen inzetten. Laten we hen steunen en vergeet het gebed niet. De vraag is niet alleen: Heeft Nederland een goede regering? Voor jou en mij is de vraag allereerst: heeft Nederland biddende burgers?

 

ds. G.W.S. Mulder

376