Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Geen verkering zonder bekering

12_Jouw vraag

Ik ben een jongen van bijna twintig jaar en ik zou graag verkering willen. Hoe actief mag ik daarin zijn? Mag je bijvoorbeeld ook op zoek gaan via een christelijke datingsite? Of is dat niet de weg en moet ik rustig afwachten totdat de Heere iemand op mijn pad brengt? Hoe weet je dat?


Je stelt moeilijke, maar voor veel jongeren herkenbare vragen! Je ziet uit naar een lief meisje met wie je je leven mag gaan delen. Laat ik voorop stellen dat dit een normaal en goed verlangen is. Door onze zonde zijn er veel zorgen op seksueel terrein. Dan denk ik ook aan jongeren die een verlangen krijgen naar iemand van hetzelfde geslacht. Zij zullen dit verhaal misschien met pijn in hun hart lezen. Laten we hen niet vergeten. Maar het is Gods scheppingsorde dat je in de groei naar de volwassenheid een verlangen krijgt naar een relatie.

Hoe ga je daarmee om? Ik weet niet wat voor persoon je bent. Misschien ben je eenzaam, of heel introvert, verlegen. Dan is het misschien moeilijk om op een leuke manier contact te zoeken met een meisje. Maar ik zou niet direct op zoek gaan via een christelijke datingsite. Ik wil geen oordeel hebben over relaties die op deze manier tot stand zijn gekomen, maar wat mij betreft liggen er genoeg mogelijkheden die mij wat natuurlijker lijken, zeker als je ‘nog maar’ twintig bent.

Rustig afwachten

Misschien heeft dat ook wel te maken met de overtuiging dat God man en vrouw ‘als met Zijn hand toebrengt’. Zo heeft de Heere Adam een vrouw gegeven, en zo doet Hij dat nog steeds. Dat God een vrouw op je weg brengt, heeft alles te maken met Zijn voorzienigheid. Hij leidt je leven, ook in deze dingen. Wij zien daarvan slechts onze kant van het verhaal. Gods kant is voor ons verborgen. Dat moeten we ook aan Hem overlaten, in het geloof dat Hij het altijd goed doet. Dan toch maar rustig afwachten tot je iemand tegenkomt? In zekere zin wel, als je dan maar omhoog ziet en het van de Heere verwacht. Maar je mag natuurlijk wel om je heen kijken ;-)! Door je in allerlei verbanden te bewegen, kom je als vanzelf veel andere jongeren tegen. Uiteraard is het daarbij belangrijk wat voor activiteiten en netwerken dat zijn. Helaas ontmoeten nogal wat christelijke jongeren een leuk, maar niet-christelijk meisje in een café of een andere uitgaansgelegenheid. Dat levert echt problemen op en vaak leidt het tot afscheid nemen van de Heere en Zijn dienst.

Via het jeugdwerk

Zoek daarom netwerken waarin je medechristenen tegenkomt, te beginnen bij je eigen gemeente(n). Er zijn bijvoorbeeld heel veel goede huwelijken ontstaan via het kerkelijk jeugdwerk. Dat is natuurlijk geen doel op zich. Je neemt deel omdat je betrokken wilt zijn bij de gemeente(n) waarin de Heere je - ook al door Zijn goede zorg en leiding - een plaats heeft gegeven. Je doet mee omdat je er andere jongeren ontmoet met wie je graag optrekt binnen de bedding van de kerk. De Heere wil dat zegenen. Dat is ook iets van ‘je pad zuiver houden’ uit Psalm 119. Maar die zegen van de Heere kan ook zijn dat je in die verbanden een meisje ontmoet met wie je je leven mag gaan delen. Het is nodig dit ook een plaats te geven in je gebed. Leg de Heere je verlangens voor en bidt om zuiverheid. Ons zondige hart wil graag de verkeerde kant op, zeker op seksueel gebied. Dat laat trouwens ook zien dat niet de relatie met een vrouw het belangrijkste is in je leven, maar je verhouding tot de Heere. Geen verkering zonder bekering. Toch hoeft daarmee het gebed om een relatie niet te ontbreken. Vraag de Heere om in Zijn weg te mogen gaan. Dat is altijd de beste weg.

Laurens Kroon

376