Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Geraakt door een Bijbeltekst

20_Jouw_vraag

Welke waarde mag ik hechten aan het krijgen van teksten? Er zijn teksten die me soms erg raken en meerdere keren terug komen. Wat is de betekenis hiervan?

De Heere spreekt tot ons door Zijn Woord. Als het aan ons ligt, blijven Zijn woorden helaas op grote afstand en zeggen ze ons niets. Maar de Heilige Geest brengt Gods boodschap onweerstaanbaar in het hart. Dan ga je Gods Woord écht horen en gehoorzamen. Dat doet de Heilige Geest op verschillende manieren. Het kan zijn dat je door Hem wordt overtuigd van je enorme schuld door de geschiedenis van de zondeval op je hart te drukken. Dan is het niet een specifieke tekst, maar het aangrijpende van de zondeval wat je stil zet en in de nood brengt. Het kan zijn dat je jezelf herkent in een Bijbelse persoon die tot Jezus kwam. Je ziet je eigen leven terug in de nood van een melaatse of een blinde. Zo melaats of blind ben ik ook, door de zonde die in mij woont! Wat een ellende! En zo mag je door het geloof tot de Heere Jezus vluchten, Die de melaatsen genas en de blinden weer deed zien. Het kan zijn dat de Heilige Geest een Psalm gebruikt om met de woorden van de dichter een oprecht danklied in je hart te verwekken. In zo’n geval zou een tekst inderdaad bijzonder voor je kunnen gaan leven. Dat is zeker Bijbels. Het kan ook een belofte zijn, die op je hart wordt gedrukt. Dan mag het je vraag zijn - dat moet zelfs: “Heere, wat is de betekenis hiervan?” En als zo’n belofte telkens terugkomt, mag je dat temeer verbinden aan Gods genadetroon met het gebed of Hij Zelf wil vervullen wat Hij belooft.

Ons hart arglistig
Bij het krijgen van teksten moeten we wel oppassen. Soms bidden mensen of de Heere de predikant zo wil leiden, dat hij een bepaalde tekst zal aanhalen. Als het dan gebeurt, dan is het van de Heere! Dat kan zeker, maar misschien is het een tekst die deze predikant wel vaker aanhaalt… Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het; wie zal het kennen? (Jer. 17:9). Het kan ook zijn dat je een tekst in je gedachten krijgt, maar als je die in de Bijbel gaat opzoeken, staat er iets anders. Of er wordt in het gedeelte waarin het staat, iets heel anders bedoeld dan jij in eerste instantie denkt of ervaart. Als mensen bijvoorbeeld teksten die op de Heere Jezus slaan, als een belofte op zichzelf toepassen, omdat die tekst hen zo heeft geraakt, kun je je voorstellen dat het niet goed gaat. De Heere spreekt zeker door Zijn Woord, maar het moet wel toepasselijk zijn, ook binnen de bedoeling van het gedeelte waaruit de tekst komt.

Aan Zijn voeten
Je noemt zelf het meerdere keren terugkomen van een tekst. Om te weten of het van de Heere is, moet de tekst je aan Zijn voeten brengen. Bijbellezen kan niet zonder gebed en gebed niet zonder Bijbellezen. De Heere komt vaak terug op Zijn eigen Woord. Wanneer een tekst eigen inbeelding zou zijn, of zelfs een influistering van de satan, zal het je niet eerbiedig en klein bij de Heere brengen. Dan word je er zelf wat mee en brengt het je juist verder bij de Heere vandaan. Vraag of de Heere Zelf Zijn Woord in je leven wil vervullen. Door teksten of Bijbelgedeelten (telkens) te laten weerklinken in het hart, bevestigt Hij de waarheid ervan en Zijn trouw om Zijn Woord te vervullen in het leven van mensen. Zo worden Zijn kinderen geleid door het Woord en vragen ze telkens: Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart; beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op de eeuwige weg (Ps.139:23-24).

Laurens Kroon        

376