Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Gesprek over persoonlijk geloof is niet makkelijk

JOUW VRAAG.jpg

Hoe kunnen wij als jongeren met onze ouders een gesprek beginnen over het geloof, als er bijvoorbeeld wel over de preek wordt gepraat, maar zo weinig over de persoonlijke beleving en noodzaak van bekering?  - Maria

Het is belangrijk dat we samen napraten over de preek. Fijn dat jullie dat doen! Je schrijft terecht dat een gesprek over de preek niet hetzelfde is als een gesprek over de persoonlijke beleving erbij. Terwijl dat wel heel belangrijk is! We hebben een leer die geloofd moet worden. We geloven in een Persoon. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt (Joh. 17: 3). Dat kun je niet beredeneren of op een afstandje bespreken, maar dat beleef je door Gods onverdiende genade in je hart. 

Oprecht en betrokken vragen
Een gesprek over deze tere dingen vraagt een veilige setting. Als een gesprek bijvoorbeeld alle kanten op schiet en je wilt dan ineens dat het persoonlijk wordt, is dat moeilijk. Begin dus niet plompverloren een persoonlijke vraag te stellen, maar zoek naar een geschikt moment. Stel dan vooral vragen. Er zijn altijd wel aanknopingspunten in de preek te vinden om over door te praten. Het kunnen dingen zijn die je niet begrijpt. Of waarvan je benieuwd bent hoe dit in het leven van je ouders of andere huisgenoten ligt. Wees daarin betrokken en oprecht. Als je een persoonlijk verlangen hebt om de stem van de Heere in je leven te horen, dan wil je graag horen hoe dat is in het leven van Gods kinderen. Wat een voorrecht om ouders te hebben die de Heere vrezen en hen daarover te horen vertellen. Als je dat niet (zomaar) kunt zeggen, vraag dan gezamenlijk om bekering en om de persoonlijke beleving van wat in de preek tot jullie is gekomen. Misschien is het moeilijk om erover te praten. Zing dan samen psalmen die dit verlangen vertolken: ‘Gena, o God, gena, hoor mijn gebed…’. Wat kan ook dat in het gezin samenbinden. Dan heb je soms helemaal geen gesprek nodig om het toch over de persoonlijke geloofsbeleving te hebben.
De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat een preek niet altijd kracht doet. Daarvoor zijn allerlei oorzaken aan te wijzen: ongeloof, wereldzin, drukte, irritatie, vermoeidheid. Als het om de persoonlijke beleving gaat, zouden we het ook daarover moeten hebben én over de noodzaak dat we ons daarvan bekeren. Voer dat gesprek ook! 

Tussen de Heere en jou
Een gesprek over de persoonlijke beleving van het geloof is nog niet zo gemakkelijk. Het gaat om je diepste gevoelens, om je hart. Is daar een werk van de Heere? Wie wedergeboren wordt tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden (1 Petr. 1:3), wordt tot in het diepst van zijn ziel geraakt, doorpriemd (Hand. 2:37). Dat gebeurt tussen de Heere en jou en ligt heel teer. Dan kan het echt moeilijk zijn om daarover te praten. Zeker als de Heere door Zijn Woord en Geest de zonde in je leven aanwijst. Dan ga je persoonlijk ondersteboven. Dat delen is niet vanzelfsprekend. Als Saulus van Tarsen door Jezus wordt aangesproken op de weg naar Damascus, lees je niet dat hij het met anderen bespreekt, maar dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet (Hand. 9:9). En… hij bidt (vers 11).  

Het spreken van de Heere in je leven geeft aan de andere kant soms juist veel vrijmoedigheid. Zeker als na veel strijd en onmogelijkheid de Heere Jezus in je hart wordt geopenbaard. Dat zien we bij Paulus, als Ananias hem bemoedigt met het Woord van God en de Heilige Geest daarin meekomt. Dan is hij sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren (vers 19). En hij begint ook gelijk te preken over de Heere Jezus (vers 20). Waar het hart vol van is, loopt de mond van over! Dan gaat een gesprek over de persoonlijke beleving van het geloof eigenlijk vanzelf, als een gave van God.

Laurens Kroon

 

376