Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Gods bedoeling met de lijdende wereld

ice-2007488_1280

Ik geloof dat God bestaat. Maar soms denk ik: waarom laat God toe dat wereld zo lijdt? Er zijn oorlogen, vluchtelingen, aanslagen, vervolgingen enz. Want duivel is erg bezig in deze wereld. Hoe zit dat?

Er zijn twee dingen in jouw vraag waar ik erg blij mee ben. Jij houdt eraan vast dat God bestaat. Dat betekent voor jou ook dat Hij over alle dingen regeert. Deze twee dingen vormen een heel belangrijk Bijbels uitgangspunt. Wees er zuinig op. Mag je dan geen vragen meer stellen? Zeker mag dat. Bid of de Heere je in al die dingen wil verbinden aan Hem en Zijn Woord en dat het voor jou persoonlijk tot eeuwige zegen mag zijn.

In je vraag noem je enkele voorbeelden van het kwaad in deze wereld. Bij al deze voorbeelden kun je het handelen van de mens aan wijzen als oorzaak van het lijden. Alle gebrokenheid in deze wereld maakt duidelijk dat de mens niet volmaakt is, maar zelfs geneigd tot alle kwaad. Overigens zijn ook natuurrampen, ernstige ziekten en de dood gevolg van de zonde van de mens (Romeinen 5). Het kwaad in de wereld laat zien hoe erg onze zonde is!

Maar de Heere staat boven alles. Daarvan lezen we in de Bijbel veel voorbeelden. De Heere kan een wending geven ten goede. Hij kan maken dat het kwaad geen verdriet doet. De Heere kan ondersteuning geven als we het kwaad moeten dragen. Hij zorgt ervoor dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn (Rom.8:28). Dwars door alle zonde en gebrokenheid heen wil God Zijn volk zalig maken. Daarvoor heeft Hij Zijn Zoon gegeven. Hij verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed.

Uiteindelijk wil de Heere dus aan mensen de zaligheid geven in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde. In Romeinen 8 kun je lezen dat het lijden van deze wereld daarmee te maken heeft. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de geboorte van een kind en de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Bij de geboorte van een kind heeft de moeder pijn. Zo zucht de schepping, omdat de nieuwe aarde geboren moet worden. Het lijden van deze wereld is dus een teken van de eindtijd. Petrus bemoedigt Gods kinderen: Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont (2 Petr. 3:13).

Maar eerst zal het oordeel zijn. In de grondtaal van het Nieuwe Testament betekent het woord oordeel letterlijk: scheiding. Op de oordeelsdag maakt de Heere scheiding tussen de mensen die Hem kenden en dienden en die niet wilden dat Hij Koning over hen zou zijn. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat de voorbereidingen van dat oordeel in volle gang zijn. Het verschil tussen die de Heere dienen en die Hem niet dienen, wordt steeds duidelijker. Het lijden in deze wereld is voor ons een indringende boodschap. De wederkomst ten oordeel is vlakbij. Zoals we leven zullen we voor God verschijnen. Hoe het straks met ons zal zijn, kunnen we nu al weten.

Als je alle nood in de wereld ziet, is hulpverlening heel belangrijk. En wat dacht je van de verbreiding van het Evangelie? Satan gaat rond als een briesende leeuw om te zoeken wie hij kan verslinden. Maar de Heere Jezus moet Zijn bruid ontvangen. Bid jij ook om de komst van Zijn koninkrijk? Er is haast bij! Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is (Jes. 55:6). Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE. Maar die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen, die Mij haten, hebben den dood lief (Spr.8:35-36).

ds. G.W.S. Mulder

376