Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Hoe verwoord je geestelijke dingen?

jouw vraag

Heeft de Heere mij mijn ellende laten kennen? Soms hoop ik dat. Maar ik vind het moeilijk om erover te praten. Ik denk dat mensen van mij verwachten dat ik daarbij geijkte termen gebruik. Maar past dat wel bij mij? Ik vind dit erg lastig. Kunt u raadgeven?

Als de Heere in je hart werkt, toont God Zijn grootheid en dan word jij klein. En dat brengt gevoelens met zich mee, die je moeilijk een naam kunt geven. Wel is duidelijk dat je naar de Heere verlangt. En Zijn Woord heb je lief. Je komt graag in de kerk, ook al word je er zelf als een zondaar aangewezen. De Heere mag je beschuldigen. Het is immers waar wat Hij zegt. Je schaamt je voor je zonden. En - hoe wonderlijk - dan komt er soms zo’n liefde in je hart dat je ook graag voor de Heere wil buigen. Dan is het goed wat Hij doet, als je maar in Zijn gunst mag delen.

Zulke woorden en uitdrukkingen hebben in jouw beleving een groot gewicht. Als jij zulke woorden zou gebruiken, denken de mensen dan dat jij jezelf ziet als een kind van God? Het is wel steeds je gebed om Zijn genade te mogen ontvangen. Maar het gaat er jou helemaal niet om dat de mensen zo naar je kijken. Ze zouden ook nog kunnen denken dat jij je op dat gebied wel wat verbeeldt. En dat wil je helemaal niet. Je bent juist zo bang dat je jezelf bedriegt. En je hoeft helemaal niet vooraan te staan of op te vallen. Je moet er niet aan denken dat door jou de Naam van de Heere oneer wordt aangedaan.

Trouwens, in onze samenleving groeit het taalgebruik van de Bijbeltaal af. En (ongemerkt) beïnvloedt dat ook kerkmensen. Als je dan toch zulke woorden gebruikt, valt dat extra op. Ik merk dat jongeren een drempel ervaren om woorden als zonde, overtuiging, ellende, openbaring, verlossing te gebruiken. Maar tegelijk beseffen we dat het niet mogelijk is om over Gods wonderlijke genade te spreken zonder deze woorden te gebruiken. Ik geloof dat je hierin ziet dat bekering echt alles van je vraagt. Dan wordt duidelijk wie je werkelijk wilt zijn: in de keuzes die je maakt en ook in de woorden die je gebruikt. En dan leer je in de praktijk dat bekering alleen vrucht is van Gods genade.

Het belangrijkste is of het goed is tussen de Heere en je hart. Houd dat steeds voor ogen. Je hebt nodig dat de Heilige Geest een nieuw leven in je werkt. Het gaat erom dat de Heere je overtuigt van de zonde en dat Hij de Heere Jezus openbaart als jouw Zaligmaker. En daarvoor moet je niet bij mensen zijn, maar bij de Heere. Bid om eerlijkmakende genade. Bid of de Heere spreken wil door Zijn Woord en Geest en dat Hij zo onderwijs geeft voor jouw hart en leven. Zoek je naar Bijbelse antwoorden op vragen over je schuld? Heb je nodig dat de Heere Jezus Zelf tot je spreekt? Hij ontvangt arme bedelaars aan Zijn troon. En in het verborgene maakt Hij wijsheid bekend. Hij kan op de proef stellen. Maar juist dat gebruikt Hij om Zijn genade heerlijk te maken. Lees bijvoorbeeld Mattheus 15:21-28.

En het gebed om de leiding van de Heilige Geest geldt ook als jet het moeilijk vindt om over deze dingen te spreken. Gebruik woorden uit de Bijbel. En vertel het maar zoals je het van de Heere hebt geleerd. Eenvoudig, zonder opsmuk. En dat jij dan nederig mag zijn en Gods grootheid mag blijken. Want dat is Hij zo waard.

ds. G.W.S. Mulder

376