Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Hoe weet je Gods weg?

2018-08 JOUW VRAAG

Hoe kan of mag je vragen naar Gods weg? Bijvoorbeeld als het gaat om verkering. Wat is de manier hoe God tot mensen spreekt? Maken wij mensen geen fouten in wat we denken dat God tegen ons wil zeggen?

Vragen naar Gods weg is heel belangrijk. En wat zijn er veel momenten dat we het moeten doen. Je noemt het voorbeeld van verkering. Dat is met talloze voorbeelden uit te breiden. Ik ben blij dat dit een plaats heeft in je leven.

Je laatste vraag is een heel eerlijke. Ja, wij mensen maken fouten in hoe we het spreken van de Heere invullen. Denk maar aan de jonge Samuël en de oude Eli (1 Samuël 3). Ze waren allebei een kind van God. Maar hoe hebben ze zich in het begin vergist. Eli moest zich daarvoor schamen, want hij was nog wel een knecht van God. Maar Samuël was onervaren. Hoe kon hij het weten? Wat een wonder dat de Heere het hem leerde. En dat werkt de Heere ook vandaag in jonge harten.

Een duidelijk voorbeeld van de leiding van de Heere zie je bij Jozef in Mattheüs 1 en Lukas 2. Daar lees je hoe hij zocht naar Gods weg. En dan valt op dat er verschil is tussen het gewone gebeuren van dingen en het bijzondere spreken van God. Dat laatste heeft te maken met de bijzondere omstandigheden. Zijn verloofde was immers in verwachting van de Zaligmaker! In bijzondere omstandigheden zal de Heere ook bijzonder spreken. Zo werkt Hij nog. Maar wij moeten voorzichtig zijn om dat voor onszelf in te vullen.

Een paar praktische aandachtspunten wil ik je meegeven. 1) Als je één van Zijn geboden overtreedt, weet je dat je verkeerd zit. Of ga je binnen de grenzen van Gods Woord? 2) Leef je in afhankelijkheid van de Heere? Blijkt dat in je leven en de plaats van het gebed daarin? 3) Let op de dingen die de Heere doet. Heb je gaven voor een bepaalde opleiding? Heb je eerlijke liefde voor een jongen gekregen? Word je - ondanks mogelijke beproevingen - sterker in je keus? Deze drie dingen mogen richting geven in je leven. Laten de zegeningen die de Heere geeft, je bemoedigen.

En het bijzondere spreken van de Heere dan? Je hebt gelijk, het belangrijkste is dat we de Heere persoonlijk mogen leren kennen. Dat werkt de Heere door Zijn Woord en Geest. Je leest de Bijbel elke dag en ‘s zondags luister je ernaar. Heb je wel eens ècht geluisterd? Is de dienenswaardigheid van de Heere voor jou wel eens helemaal bovenaan komen te staan? En stond je toen met je onbekeerde leven er ongelukkig buiten?

In de Bijbel staan veel beloften. En zeker in speciale omstandigheden kan een tekst je erg aanspreken. Weet je waar we voor op moeten passen? Dat wij zelf gaan invullen wat de Heere tot ons moet zeggen. Want in het ware geloof gaat het niet om wat wij doen, maar om wat de Heere doet. En altijd als Hij spreekt, maakt Hij daar plaats voor in het hart. Dan moet ik van de troon. Dan moet ik een schuldige bedelaar worden aan Zijn voeten. Altijd als de Heere Zijn genade schenkt, zal het ook zo worden geleid dat we die nodig hebben of krijgen. Hij werkt een droefheid naar Hem, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Hij werkt een honger naar Christus en Zijn gerechtigheid.

Dit is de wonderlijke werking van de Heilige Geest. Nee, die hebben wij niet verdiend. Dat is eenzijdige genade van God. Ik mag je aanmoedigen om daar de Heere ernstig om te smeken. Laat dit op de bodem van je hart mogen liggen; in je opleiding, in je nieuwe baan, in je verkeringstijd. Als de Heere het daar neerlegt, gaat het nooit meer weg. Integendeel, Hij komt er Zelf op terug (Psalm 85:3 berijmd).

ds. G.W.S. Mulder

376