Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Ik zie mijn zonden niet

guy-2590045_1280

Vaak hebben we het over de zonde die je moet leren kennen. Ik weet dat je niet bekeerd kunt zijn als je je zonden niet ziet. Ik zie echt de liefde van God en ook dingen die Hij voor mij deed. Maar ik heb het gevoel dat ik te weinig zonden doe…

Ik ben blij dat je inziet dat het kennen van je zonde nodig is in de bekering tot God. God rechtvaardigt goddelozen, die niets goeds meer overhouden in hun leven. Die ervaren ook het wonder dat Hij hen - verloren zondaren - wil zalig maken. Nu ervaar je het probleem dat je zo weinig je zonde ziet en voelt. Dat probleem ervaren veel mensen. We moeten onze zonden leren kennen en belijden voor de Heere. Zo concreet mogelijk. Maar welke zonden doe ik eigenlijk? Hoe kom ik daar achter? Ik wil een aantal dingen noemen.

  • Het zesde gebod zegt dat je niet mag doden. Je hebt die zonde waarschijnlijk nooit bedreven. Maar dit gebod gaat over veel meer. Als je iets negatiefs óver een ander zegt, maak je jezelf - in verreweg de meeste gevallen - ook schuldig aan dit gebod van God. Dat noemen we de geestelijkheid van de wet. De Heidelbergse Catechismus laat dit bij de behandeling van de geboden heel goed zien (zondagen 34-44). Daarom zijn de preken over de Catechismus ook zo belangrijk. Als je zo naar de zonde kijkt, is de dag vaak een aaneenschakeling  van zonde!
  • Van onszelf zijn we in geestelijk opzicht blind. Dan zien we niet dat we zó zondig zijn. De Heilige Geest moet je hart en leven gaan verlichten, zoals de zon zijn stralen laat vallen in een huiskamer. Als dat gebeurt, zie je ineens al die stofjes dwarrelen. Die zag je even daarvoor niet, maar ze waren er natuurlijk wel. Zo is het geestelijk ook. We zien onze zonden pas echt als de Heilige Geest het licht van het Woord erop laat vallen. Dan zien we wie God eigenlijk is. Dan leren we onszelf écht kennen zoals we in Gods ogen zijn.
  • De Heilige Geest werkt middellijk. Het is daarom belangrijk om bewust tijd te nemen om - bijvoorbeeld aan het einde van de dag - je doen en laten, je gedachten te overdenken. Hoe beter je erover nadenkt, hoe meer je gaat zien. Hoe concreter je je zonden probeert te belijden, hoe meer zonden je zult tegenkomen in je hart, je leven. De Heere gebruikt die overdenking om je te ontdekken aan je zonden.
  • Door de wet is de kennis der zonde (Rom.3:20b). Maar de kennis van je zonden is geen doel op zich. De wet - waardoor wij onze zonden leren kennen - is als de naald, die aan de draad vooraf gaat. De naald baant de weg voor de draad. Zo baant de wet de weg voor de blijde boodschap van het Evangelie van Gods genade. Je stemt in met het oordeel van God over je leven: schuldig aan al Gods geboden.
  • In die weg maakt de Heere plaats voor de Heere Jezus en Zijn werk. De boodschap van het Evangelie is dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden (1 Joh.1:7). Overdenk wat het Hem heeft gekost. Hij leed ondraaglijk onder de last van de toorn van God over de zonde. Hij stierf de verschrikkelijke en vervloekte kruisdood. Tot  verzoening van de zonden van velen.
  • Ook als je mag weten dat je zonden door Jezus’ bloed zijn weggewassen, is er de dagelijkse strijd tegen de zonde. Daarom moeten ook Gods kinderen elke dag hun zonden overdenken en doden. Ze moeten daarbij geleid worden door de Heilige Geest (Rom.8:13).

Ik hoop dat de Heere deze dingen gebruikt om je ogen te openen voor de zonden in je leven. Dat is echt nodig. Romeinen 8 vers 13 zegt namelijk nog iets anders: Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven… Wie zijn zonde niet ziet, belijdt, doodt, die is niet wedergeboren en zal eeuwig sterven. Daarom is je vraag een dringende vraag. Gelukkig geeft de Heere in Zijn Woord een duidelijk antwoord. Zoek het bij Hem.

Laurens Kroon

376