Annuleren

Zoek hier binnen onze website

In hoeveel dagen is de aarde geschapen?

JOUW VRAAG.jpg

Op school hebben wij momenteel een evolutieproject. Voor die tijd verdiepte ik me er nooit zo in, maar nu twijfel ik weleens of de Heere de aarde echt in zes dagen van vierentwintig uur heeft geschapen. Kunt u daar iets over schrijven? - Matthias

Beste Matthias, dank voor je vraag.

Steeds meer christenen lopen tegen een probleem aan; hoe moet ik het geloof in de schepping combineren met de evolutietheorie? Evolutionisme is het idee dat er lijnen zijn te ontdekken in de geleidelijke ontwikkeling van eenvoudige tot steeds ingewikkelder (levens)vorm. In dit beeld is alles door kans en toeval ontstaan. Een evolutionist kan eigenlijk niet vertrouwen op zijn eigen gedachten omdat zijn hersenen door kans en toeval zijn ontstaan. Veelal sluit de evolutietheorie bij dergelijke hoogopgeleiden aan bij hun seculiere levensgevoel. Als dit levensgevoel al niet spoort met de Bijbel, komen dergelijke ideeën sneller binnen. Dit omdat ze eigenlijk allang twijfelen aan het bestaan van God.
Er zijn mensen die menen dat christenen zich hierbij moeten aanpassen. Ze geloven niet in zes keer 24 uur, maar in lange perioden waarin God Zich met de schepping heeft ingelaten. In deze perioden heeft God het geschapene laten ontwikkelen. Vaak meent men dat de eerste mensen die ontwikkeling hebben meegemaakt. Adam en Eva zijn in deze gedachte, willekeurige mensen die – in hun mening – als voorbeeld worden gesteld als vertegenwoordigers van de eerste mensen. Deze gedachte wordt wel de theïstische evolutie genoemd.

Ik noem een aantal redenen waarom de theïstische evolutie gevaarlijk is.

  1. Het Nieuwe Testament wordt erdoor onbetrouwbaar gemaakt. Daarin wordt keer op keer naar Genesis 1 tot 11 verwezen (geslachtsregister van Christus tot Adam). Volgens de aanhangers van de theïstische evolutie is Noach en de zondvloed geen gebeurd feit, maar een mooie gedachte met zinvolle lessen. Dit terwijl op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament het niet als fictie, maar als feit wordt genoemd.
  2. Verder tast deze gedachte over evolutie Gods eigenschappen aan. Hoe kan God spreken over een schepping die zeer goed is, als Adam en Eva zouden zijn ontstaan na miljoenen jaren van lijden, dood en verderf?
  3. Daarnaast komt de verlossing op losse schroeven te staan. De staat der rechtheid –Adam en Eva waren zondeloos geschapen in een rechte verhouding tot God– wordt eigenlijk ontkend. Zo verduistert het Bijbelse gegeven dat de mens naar Gods beeld is geschapen. Het maakt de zondeval tot een mythe.Daardoor wordt de dood als straf op de zonde ook ontkent. Dit heeft nog een ander gevolg, namelijk dat het verlossingswerk van Christus op losse schroeven komt te staan. Want wie de eerste Adam als werkelijke persoon ontkent, raakt ook de tweede Adam, Jezus Christus, kwijt.
  4. Ten slotte gaat de ethiek op zijn kop. Omdat de schepping geen feit maar fictie is, tast het theïstisch-evolutionistische gedachtegoed de scheppingsorde aan van man en vrouw. Daardoor komt er ruimte om de Bijbel op een andere manier te lezen. Denk aan de discussies over de vrouw in het ambt. Ook wordt daardoor het unieke van het huwelijk van man en vrouw weggehaald waardoor een homoseksuele relatie mogelijk wordt.

Getuigt het niet van hoogmoed als men zegt dat degenen die onverkort vasthouden aan zes keer 24 uur fundamentalisten zijn? Omdat deze bekrompen mensen zogenoemde wetenschappelijke uitspraken niet aanvaarden? Laat ik dit zeggen; laten we onze kennis uit een verdorven en verduisterd verstand niet overschatten. De kerk heeft in de Bijbel een goddelijke boodschap die wij kunnen vertrouwen.
De Schrift en de belijdenis belijden de lofzang op Gods werken. Allereerst in de schepping maar ook in de herschepping. God sprak, en het was alzo. Hij spreekt nog, door Woord en Geest, en het is er. De Heere Die een nieuw hart en leven plant; die een dode levend maakt. Alleen door het Woord leren we God kennen Wie Hij is. Buiten Christus een verterend vuur. Alleen door wederbarende genade komt de mens tot zijn doel, namelijk God te verheerlijken.

 Ds. A.A. Brugge

376