Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Jouw ziel

19_jouw vraag

Hoe komt een mens aan zijn ziel? Geeft God een ziel? Als de ziel van God komt, waar komt dan de erfzonde vandaan?


Hoe heeft de Heere de mens gemaakt? In Genesis 2 staat een nauwkeurige beschrijving. Eerst vormde de Heere Adams lichaam. Toen blies God in zijn neusgaten. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Zo zijn lichaam en ziel dus aan elkaar verbonden. Dat geldt tot de dood intreedt. En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft (Pred.12:7).

Jij hebt een ziel

Als we alle Bijbelse gegevens vergelijken dan is duidelijk dat we bij de ziel moeten denken aan het diepste zijn van de mens. Bij de ziel hoort ook de onsterfelijkheid. Onze ziel is eeuwig en moet bij het sterven voor God verschijnen.

De mensen in onze omgeving spreken niet vaak over de ziel. Je hebt een lichaam. Je hebt ook verstand en gevoel. En dat zit allemaal in ons brein. Als het lichaam sterft, vergaan ook de hersenen. Dus houdt met de dood alles op. Zou je buurman weten dat hij een ziel heeft? En jouw klasgenoten? Jij weet het wel. Daaraan kun je zien dat de Heere ons in Zijn Woord eerlijk behandelt. Eens moet je voor Hem verschijnen. En dat kan niet zonder Borg voor je schuld. Is dat al de nood van je ziel?

Waar komt de zonde vandaan?

Ons lichaam is gegroeid in de schoot van onze moeder. Wordt de ziel op soortgelijke manier voortgeplant? Sommigen zeggen dat. Anderen benadrukken dat de Heere aan ieder mens de ziel geeft. Dat laatste is waar. Maar dat hangt toch ook op onverklaarbare wijze samen met hoe wij in de schoot van onze moeder zijn ontstaan. Wat heeft de Heere ons toch wonderlijk gemaakt!  Inderdaad; ons past verwondering en verootmoediging voor de Heere.

En de erfzonde, hoe komt die in de ziel? Jij vraagt je eigenlijk af of onze Schepper de zonde in de ziel geeft. Maar met deze gedachte kom je niet goed uit. Zonde komt niet van God. Zonde komt doordat wij ongehoorzaam zijn tegen God. De eerste zonde is gedaan door Adam en Eva in het paradijs. En die zonde wordt overgeleverd van generatie op generatie. Lees het maar in Romeinen 5. We kunnen dan denken aan erfschuld: de ongerechtigheid hangt samen met ons diepste zijn (Ps.51:7). De verhouding tussen de Heere en ons hart  is verbroken. Geen mens kan zich daaraan onttrekken.

We kunnen ook denken aan erfsmet: dat wij - net als Adam - door onze verdorvenheid het goede niet meer doen (Job 14:4). Zo werkt de zonde door vanuit onze ziel naar onze wil. Want die is bedorven. Ook komt de zonde terug in ons verstand, want dat is verduisterd. Je merkt het aan je hartstochten. Want die zijn ontregeld. Je merkt het aan je lichaam. Want dat is niet meer volmaakt.

Worsteling van de ziel

In Romeinen 5 vers 12 staat dat de Heere de erfzonde toerekent, zo dat we zelf de zonde van Adam hebben gedaan. Wat een aangrijpende gedachte. Dit moet elk mens ootmoedig maken. Levensernst en afhankelijkheid ten opzichte van God zijn onmisbare kenmerken van het christelijke leven.

Als de Heilige Geest dit uitwerkt in je leven, dan word je een arme en schuldige zondaar in jezelf. Want dan heb je zo zwaar gezondigd en ben je zo diep gevallen. Al je gerechtigheden worden dan een wegwerpelijk kleed. Alleen genade kan nog redden. Dan is de Heere Jezus niet alleen belangrijk omdat jíj Hem nodig hebt; dan moet Hij je geschonken worden bij Gód vandaan. Als Hij maar een druppel van Zijn heilig Middelaarsbloed zou willen geven, dan zou er nog verlossing zijn. Ben jij zo’n bedelaar? Op de knielbank voor Gods genadetroon is nog plaats!

ds. G.W.S. Mulder

376