Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Laag zelfbeeld

2018-14 JOUW VRAAG

Is een laag zelfbeeld hebben zonde? Ook wanneer je in je achterhoofd houdt dat je goed geschapen bent?

Een laag zelfbeeld komt helaas veel voor. Een laag of negatief zelfbeeld uit zich op heel verschillende manieren: onzekerheid, angst, controle willen hebben, perfectionisme, assertiviteit, niet voor jezelf opkomen, het gevoel hebben altijd te kort te schieten. Voor iedereen is dit anders.

Basisovertuiging
Zo’n zelfbeeld komt ergens vandaan. Hoe wij over onszelf denken, ontstaat in de eerste jaren van ons leven. Naast zogenaamde basisovertuigingen kunnen andere positieve of negatieve gebeurtenissen onze overtuigingen versterken of verzwakken. Het zijn dus onze overtuigingen, dat wat wij bewust en onbewust over onszelf geloven, die de oorzaak zijn van een negatief zelfbeeld. Als jij vindt dat je stom bent, dan heeft dat te maken met jouw eigen overtuiging over jezelf. Zo’n negatieve overtuiging kan in de loop van je kinderjaren gegroeid zijn en werd en wordt beïnvloed door allerlei gebeurtenissen die jou bevestigen dat je stom bent…

Omdat dit geen hulpverleningsrubriek is, stap ik nu over naar de beantwoording van je vraag. Maar doe iets met je negatieve zelfbeeld. Dat kun je echt beïnvloeden, met hulp van anderen!

Is een laag zelfbeeld zonde? De Heere heeft je geschapen zoals je bent. Met gaven die Hij in Zijn wijsheid aan jou heeft gegeven. Dat is reden genoeg om geen laag of negatief zelfbeeld te hebben. Je mag jezelf en je gaven niet verachten. Daarmee doe je jezelf en vooral je Schepper tekort. En dat is inderdaad zonde. Adam en Eva in het paradijs hadden geen laag zelfbeeld. Adam zingt het uit als hij Eva als vrouw uit Gods hand krijgt: Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees; men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet. (Gen. 2:23,25). Maar door de zondeval is alles aangetast, ook onze overtuigingen over onszelf. En dan is het altijd ‘te’. Of we denken te groot van onszelf. Dan vinden we onszelf geweldig, beter dan anderen. Dat komt volgens mij ook veel voor. Of we denken te klein, negatief over onszelf. Dan vinden we onszelf waardeloos, dom, lelijk. Ben je in beide gevallen niet teveel op jezelf gericht en onvoldoende op de goede Schepper en Zijn schepsel gericht?

Schepsel van Hem
Negatief over jezelf denken is niet goed. Je bent bedoeld om God te eren. Hij heeft je geschapen om Hem lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf! Ook met wie je bent. Maar dat doel mis je van jezelf. Daarvoor heb je bekering nodig. Dat moet je bij de Zaligmaker brengen. Je zonden en tekorten mogen je niet in een negatieve spiraal brengen, maar aan de voeten van Jezus. Daar werkt de Heere in de bekering op aan. Aan Jezus’ voeten worden de zonden bitter. Daar word je van je zonden bevrijd en ontvang je een diepe vreugde in God. Je gaat Hem de eer van je leven geven en Hem liefhebben.

Lief als jezelf
Je krijgt ook je naaste lief, als jezelf. Dan moet je dus wel geleerd hebben jezelf lief te hebben. Kijk naar de tweede tafel van de wet, die over God, jou en je naaste gaat. Je ouders eren, betekent dus ook jezelf waarderen. Niemand doden, betekent jezelf ook liefhebben. Niet echtbreken, betekent een gezonde liefde voor jezelf: respect voor je eigen lichaam en je intimiteit. Niet begeren, betekent tevreden zijn met jezelf. Zoals je bent, door God geschapen.

Je ziet, ook voor een gezond en evenwichtig zelfbeeld heb je de Heere nodig. Luister naar de stem van de Heere Jezus in Mattheüs 6 vers 33: Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Ook een bijbels zelfbeeld.

Laurens Kroon

376