Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Mijn vriend is homo

JOUW VRAAG 2018-11

Een goede vriend vertelde me in vertrouwen dat hij homoseksuele gevoelens heeft. Hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe moet ik homoseksualiteit zien in het licht van de Bijbel? Zelf heeft hij het idee dat hij elk moment zondigt, omdat hij verlangt naar jongens. Ik weet wel dat de uitleving van homoseksuele gevoelens niet goed is, maar is het homozijn op zich ook al zonde?

Ik ben blij dat je vriend dit met je heeft gedeeld. Het is vaak een grote drempel om te vertellen dat je anders bent dan anderen om je heen. Homoseksualiteit is een beladen thema. In de samenleving, omdat de homolobby extreme vormen heeft aangenomen. In onze gezindte, omdat we het moeilijk vinden er bijbels en pastoraal mee om te gaan.

De Bijbel zegt dat een seksuele relatie tussen personen van hetzelfde geslacht zonde is. Lees bijvoorbeeld Leviticus 18 vers 22 en 20 vers 13, Romeinen 1 vers 26 en 27, 1 Korinthe 6 vers 10, Judas vers 7. Zonde is doel missen. God schiep de mens als man en vrouw. Adam en Eva werden één en in die weg ontvingen ze kinderen. Dat was een belangrijke scheppingsopdracht. Na de zondeval stond dit ook nog eens in het teken van het genadeverbond. God zou in het nageslacht van Adam en Eva Zijn genade verheerlijken en zondaren zalig maken. En eens zou ook de Zaligmaker geboren worden. Deze scheppingsorde is in de Bijbel nooit uitgebreid tot mensen van hetzelfde geslacht. Een homoseksuele relatie en het opvoeden van kinderen binnen zo’n relatie, mist het doel wat God voor ogen heeft en is daarom zonde.

Maar dit moeten we niet isoleren. Als ik als getrouwde man een seksuele relatie zou aangaan met een andere vrouw, zondig ik ook. De Heere Jezus zegt zelfs: Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan (Matth.5:28).

Dit zijn allemaal dingen die in de maatschappij van nu gewoon (zouden) moeten kunnen.

Met die gedachte kom ik naast een homoseksuele jongere zitten. Ik ben niet beter. Ik heb ook mijn strijd tegen de zonde. Een andere strijd dan die van een homo, maar zou ik daarom minder zondig zijn voor God?

Een homoseksuele relatie is een duidelijke grens, maar hoe moet hij of zij met homogevoelens omgaan? Dat is moeilijk. Homofiele gevoelens zijn er vanwege de gebrokenheid van de zonde. God heeft het zo niet gewild en bedoeld. Maar vanwege de zonde is het er.

Het liefst vergelijk ik het met heterogevoelens. We accepteren dat die er zijn.  Je kunt - vanuit mijn perspectief als man - een vrouw een fijne persoonlijkheid vinden, zonder dat er seksuele gevoelens bij komen. Maar zodra er een seksuele begeerte bij komt, zondig je tegen God. Ik ben bang dat deze zonde heel veel voorkomt. Je voelt misschien wel aan dat dit ook een heel smal pad is, zeker in een samenleving waarin seksualiteit bijna grenzeloos wordt gepromoot. Seks lijkt onmisbaar voor een gelukkig leven.

Dat is ook het klimaat waarin mensen met een homoseksuele gerichtheid een weg moeten zoeken. Hoe kun je staande blijven en je hart rein bewaren?

De weg die de Bijbel wijst voor iemand die gericht is op het andere geslacht, is het huwelijk. Maar de Bijbel laat geen ruimte voor zo’n zelfde weg naar een relatie met iemand van hetzelfde geslacht. Dit geeft heel veel strijd.

Jouw vriend en anderen verdienen dan ook onze hartelijke steun. Daarvoor is openheid en veiligheid nodig. Dat ontstaat als we hen erkennen in wie ze zijn. We waarderen hen als mens met de kwaliteiten die ze van de Heere hebben gekregen. Dat is natuurlijk ook veel meer dan hun homozijn. We herkennen hen in hun - inderdaad andere en vaak eenzame - strijd en steunen hen daarin. Niemand van ons is in staat om tegen de zonde te strijden. Wij allen hebben het verzoenende bloed van de Heere Jezus nodig. En zonder Hem kom je geen zonde te boven. Maar die den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen (Jes. 40:31a).

 

Laurens Kroon

376