Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Moeilijk doen over het geloof

maze-1804499_1280

Is het echt nodig om zo moeilijk te doen over het geloof? Ik begrijp soms echt niet waarover onze dominee het heeft. Hoe kan ik dan bekeerd worden?

Ik ben blij dat je deze vraag stelt. Er zijn veel jongeren die deze vraag hebben. Het is zo moeilijk in de kerk. Wat heeft het dan voor zin om te luisteren? Als ik in mijn Bijbel lees, snap ik vaak niet wat er bedoeld wordt. Waarom zou ik er dan uit lezen? Je kunt natuurlijk zonder verder nadenken het bijltje erbij neergooien, maar dat is niet de weg. Stel je vragen! Aan de Heere, aan de Bijbel, aan je dominee, je ouders, je verenigingsleider, je catecheet.

Ja, de Bijbel is moeilijk
In mijn antwoord wil ik er niet omheen draaien. De Bijbel kan inderdaad moeilijk zijn. De Statenvertaling is een betrouwbare vertaling, maar wel verouderd. Echter, al zou je de meest toegankelijke vertaling gebruiken, dan nog bevat de Bijbel moeilijke gedeelten. De Bijbel is geschreven in een heel andere tijd, in een heel andere cultuur en in een heel andere omgeving. Er is dus letterlijk en figuurlijk een enorme afstand te overbruggen naar jou en jouw belevingswereld.
Een afstand die nog veel groter is als je bedenkt dat het een brief van God uit de hemel is. De hemelse boodschap staat haaks op onze meningen en behoeften. Paulus schrijft: Wij prediken Christus den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid (1 Kor.1:23). Dat is een geestelijk probleem, maar het mag je niet verhinderen de Bijbel te lezen. Staar je niet blind op gedeelten of dingen die je (nog) niet begrijpt. Je kunt je beter richten op dingen die je wél begrijpt. Intussen doe je meer ervaring op en krijg je meer kennis en inzicht.

Nee, de Bijbel is niet moeilijk
De dingen die je moet weten om zalig te worden, zijn niet onduidelijk. Om gered te worden, ben je niet afhankelijk van één woord of één zin. De rode lijn is dat God vanuit Zijn welbehagen heil brengt in het leven van zondaren door het zenden van Zijn Zoon in deze wereld om te lijden en te sterven voor de zonde (Joh.3:16). Alles draait om de hemel, om Golgotha en om de Hof van Arimathea, én hoe wij ons daar persoonlijk tegenover stellen. Dat is de rode draad van schepping tot zonderval, van Christus’ komst in de wereld tot Zijn wederkomst. Als deze dingen door Gods genade voor je gaan leven, wil je daar steeds meer van weten. Dan wordt het Woord van God een oceaan, zonder bodem.

Helder en direct
Predikanten worden geroepen die boodschap helder en in begrijpelijke taal te verkondigen. Daar mag je hen best vragen over stellen. Het mag niet onduidelijk blijven dat je door de zonde eeuwig van God gescheiden bent, tenzij je opnieuw wordt geboren door de Heilige Geest. Om zalig te worden, is het nodig dat je de Heere Jezus leert kennen. Hij wordt je aangewezen en aangeboden in de preek. Helder en direct: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt (Joh.1:29)! Een dominee zal je ook vertellen hoe je Hem leert kennen. Dat het Gods gewone weg is dat Hij je zo je zonden laat zien, dat je alle hoop om zelf je zaligheid te verdienen, verliest. Dat in die weg de Heere Jezus Zich aan je gaat openbaren als de Weg, de Waarheid en het Leven. En dat Hij dan alles wordt in je leven, zodat je Hem met een oprecht hart gaat dienen. Heel onvolkomen, maar met een oprechte begeerte.

Nog even terug naar dat geestelijke probleem. Van jezelf ben je in de geestelijke dingen blind. Je begrijpt niets van jezelf en van God. Doe als de blinde Bartimeüs. Hij riep net zo lang naar de Heere Jezus totdat Hij stilstond en hem riep en genas.

Laurens Kroon

376