Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Onderdanig

2018-10 JOUW VRAAG

Een vrouw  moet haar man onderdanig zijn. Dat staat tenminste in het huwelijksformulier. Maar ik hoor er verder weinig over. En dan vraag ik me af hoe dat nou precies zit.

 

Een meisje

Het woord ‘onderdanig’ komt zestien keer in de Bijbel voor, alleen in het Nieuwe Testament. Eén keer ziet het op de onderdanigheid van Jezus aan Jozef en Maria; één keer van de gemeente aan Christus, één keer aan de ambtsdragers; één keer van de engelen aan Christus; één keer van jongeren aan ouderen; twee keer van gemeenteleden onderling; vier keer van de mensen aan overheid en leidinggevenden en vijf keer van vrouwen aan hun echtgenoot.

Onderdanig zijn betekent dat je je schikt onder de ander; je voegt je naar zijn leiding. Dit begint met je instelling. Heb je de bereidheid om onderdanig te zijn? En als het over je eigen man gaat, is dat dus uit (wederzijdse!) liefde. Want die moeten hand in hand gaan: liefde en onderdanigheid.

De manier waarop onderdanigheid wordt ingevuld, verschilt per situatie. Sara duidde haar man aan met ‘heer’ (Gen. 18:12). Later zei ze tegen Abraham dat Ismaël het huis moest verlaten. Toen Abraham niet naar haar luisterde, nam de Heere het voor Sara op (Gen. 21:12). De vrouw heeft dus recht van spreken. Een man moet altijd horen wat zijn vrouw tegen hem zegt. En hij moet nooit denken dat hij te hoog is om haar woorden op te volgen. In de omgang tussen man en vrouw moeten voortdurend afwegingen worden gemaakt. En daarbij is het principe leidend dat de vrouw de man onderdanig is. Dit heeft te maken met de orde waarin de Heere ons heeft geplaatst. Paulus verwijst in 1 Timotheüs 2 vers 13 naar het Oude Testament: Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. We zijn door God geschapen, nog wel naar Zijn beeld! Dat geldt voor man èn vrouw. Zo moeten we elkaar zien. Vanuit deze orde moeten we de dingen benaderen. Dan gaat het goed!

Je hebt natuurlijk al lang bedacht dat de niet-gelovige mensen om ons heen deze dingen achterhaald vinden. Mogelijk voel jij je er wel verlegen mee dat jij zo duidelijk andere principes hebt dan de wereld. Huwelijk en seksualiteit zijn in Nederland opengebroken. De orde tussen mensen wordt diepgaand ontwricht. Gelijkheid lijkt het toverwoord. Tegelijk is het een gesel die de mensheid straft. Want het is een keurslijf waar we niet in passen. Het is het gevolg als je niet wilt erkennen dat elk mens uniek is. Want mensen zijn niet gelijk; wel gelijkwaardig, mannelijk en vrouwelijk geschapen naar Gods beeld. Maar de mens heeft zijn hoge afkomst losgelaten. Hij doet voortdurend allerlei pogingen om er toch wat moois van te maken. Maar wie goed kijkt, ziet dat de gebrokenheid toeneemt. 

Wat heeft de zonde toch veel kapot gemaakt. Ja, ook in de reformatorische gezindte. Er zijn mannen die zich christelijk noemen en intussen hun positie als man misbruiken. En kun je een christenvrouw genoemd worden als je in de praktijk van je leven Gods scheppingsorde niet laat zien? Zullen we dan de wereld maar een beetje toegeven? Nee, daar worden we echt niet gelukkiger van. En we mogen Gods Woord niet naast ons neerleggen. Bovendien: de Heere Jezus heeft in het gezin van Jozef en Maria geleerd wat onderdanigheid is. Wat wonderlijk toch, dat Hij Zich niet te hoog vond om ons - zondige mensen - dat te laten zien. Wat gelukkig ben je als je in afhankelijkheid en gehoorzaamheid je leven mag inrichten. Daar komt de Heere in mee. Ik kan je zo’n leven van harte aanbevelen. Weet je, het geluk van Gods kinderen is dat ze een éénheid vormen met Christus: Hij het Hoofd, zij het lichaam. Precies zoals de Heere het bedoeld heeft tussen man en vrouw (Ef. 5:23).

 

 

ds. G.W.S. Mulder

376