Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Ruimte voor de duivel

JOUW VRAAG 2018-04

Ik begrijp niet waarom God de duivel met zijn gevallen engelen juist op de aarde geworpen heeft en niet ergens anders in het heelal. De aarde is nauwelijks te vinden in ons melkwegstelsel, laat staan elders in het universum. En waarom is dat al gebeurd voordat de mens geschapen werd, terwijl er toch in Genesis staat dat de hemel en de aarde zeer goed geschapen waren. Dit soort vragen brengen mij aan het twijfelen. God wist toch dat de mens niet opgewassen zou zijn tegen de duivel?

Zijn naam maakt misschien wel het meest duidelijk wie hij is. Satan betekent tegenstander. Over de zondeval van de engelen, lezen we niets in de Bijbel. Dit moet gebeurd zijn na de zevende dag, want toen was alles nog (zeer) goed. Het is gebeurd vóór de val van Adam (Genesis 3). En waar het in de val van de engelen om ging? Hij pleegde dus opstand tegen God. Hij heeft Eva verleid met wat hij zelf alleen maar wil: als God zijn.

Satan heeft nog een naam gekregen: mensenmoorder (Joh. 8:44). Zijn tegenstand richt zich dus ook op de mens. Hij staat tegen God op en wil (daarom) de pronkjuwelen van Zijn schepping meesleuren in zijn val. Dat is gelijk een antwoord op de vraag waarom satan op aarde zo actief is. Daar zijn de mensen, op wie hij het voorzien heeft.
Dat brengt bij nog een andere naam die aan hem wordt gegeven: overste dezer wereld (Joh. 12:31). Het gaat daar om de wereld die in het boze ligt. Er staat dus niet dat hij de overste is van de wereld (in het algemeen). Dat is God. Satan heeft alleen macht over de boosheid. Zijn macht is dus beperkt. God houdt deze wereld in stand. De orde in het heelal is een teken van Gods almacht en trouw. Daarmee onderstreept God dat Hij satan in Zijn macht heeft en zondaren zal zalig maken, ondanks satans tegenstand. Lees Psalm 147.

Waarom doet de Heere het zo? Had het niet anders gekund? Met ons verstand kunnen wij zulke vragen stellen. Nu is het belangrijk dat wij niet meer, of anders willen weten dan de Heere in Zijn Woord bekend heeft gemaakt.

Direct na de zondeval sprak God de moederbelofte: En Ik zal vijandschap zetten (Gen. 3:15). Ik zal… Zo spreekt de hoge God. Hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Lees Romeinen 9. Het is duidelijk dat God het kwaad een plaats heeft gegeven. Daarmee werkt God het kwaad niet. Ook als de duivel zijn werk doet, zorgt God (dwars daar doorheen) voor de uitvoering van Zijn raad. God staat erboven!

God wist dat de mens niet staande zou blijven. Wat was dan de reden dat God in het paradijs het proefgebod gaf? De Heere wil vrijwillig gediend worden. Een robot doet precies wat hem opgedragen wordt. Maar God wil door mènsen worden gediend, en dan wel met hun hele hart. Dat stelt de Heere op de proef.

Hier zie je dat wij nooit voor onze verantwoordelijkheid mogen weglopen. Adam deed dat wel. En wij doen dat ook. Wat geeft het een verdriet als de Heilige Geest je dit laat zien. Ik heb gezondigd tegen een goeddoend God. En het zit niet alleen in mijn daden, maar het komt voort uit mijn hart.

Je vragen maken je soms twijfelmoedig, schrijf je. Aan Adam maakte de Heere Zijn genade bekend. Hij heeft Zijn Zoon gegeven als Borg. Zo weerstond de Heere Jezus de verleiding van satan (Matth. 4). En op Golgotha heeft Hij satan daadwerkelijk overwonnen. Voor satan is eeuwig vuur bereid (Matth. 25:41); op de nieuwe aarde is voor hem geen plaats. Tot jou klinkt Gods genadestem. Bij Hem is veiligheid tegen satan, zonde en je eigen boze hart. Nog is er plaats!

ds. G.W.S. Mulder

376