Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Stil bidden voor de kerkdienst

Jouw_vraag_22

Voor wie is het gebed voor de dienst? Waarvoor moet je dan bidden?

Als de ambtsdragers aan het begin van de dienst binnenkomen, blijven ze in hun bank of voor de kanseltrap staan om stil te bidden. In de meeste gemeenten is dat het moment dat ook de gemeente stil bidt. Wat is de inhoud van dat gebed?

Omdat het een persoonlijk gebed is, zal de inhoud wel van elkaar verschillen. Toch kan ik er wel wat algemeens over zeggen. In het ‘stille gebed’ voor de dienst mag je persoonlijk de Heere vragen of Hij de kerkdienst wil zegenen. Van onszelf zijn we doof voor het Woord van God. Dan mag je stil bidden of de Heere je hart wil openen voor Zijn Woord. Anders zullen de preek, het gebed, de psalmen langs je heen gaan en geen kracht doen. Terwijl je toch in de kerk komt opdat je door het Woord wordt aangesproken en aangeraakt.

Woord echt tot z’n recht

Ook de dominee of ouderling die de dienst leidt en de preek houdt of leest, heeft je gebed hard nodig. Hij zal zelf onderaan de kansel bidden om kracht en hulp van boven, maar wat kan het tot steun zijn als hij mag weten dat er in de kerk jongeren en ouderen zijn die voor hem bidden. De kansel is soms een eenzame plaats. Het Woord is een schat in een aarden vat. Dat betekent dat de boodschap van de Heere wordt doorgegeven door kwetsbare, zondige mensen. Er kan van alles mis gaan in de overdracht van het Woord. Elke predikant kent ten dele en is vatbaar voor eigen gedachten en accenten. Je mag daarbij ook vragen of de Heere ervoor wil zorgen dat de prediking bijbels en bevindelijk is en dat zo de Drieënige God wordt geëerd. Je mag bidden dat Gods Woord echt tot z’n recht komt en Gods stem onverhinderd mag klinken.

Snel afgeleid

Je mag de Heere ook vragen of Hij je wil helpen dat je niet wordt afgeleid tijdens de preek, en dat je de preek goed zal onthouden. Er zijn zoveel zaken die ons afleiden. De mensen om ons heen, een vlieg rond de kansel, orgelspel dat je niet bevalt, warmte of juist kou, afdwalende gedachten, slaap, een huilend kind, regen buiten, enzovoort. Wat zijn we snel afgeleid. De tijd die we naar een preek kunnen luisteren, wordt ook steeds korter. Buiten de zondagse prediking zijn we niet meer gewend naar een verhaal te luisteren van drie kwartier tot een uur. Bid of de Heere je gedachten gevangen wil nemen en van harte zal betrekken op Zijn Woord. Dan kan het voorkomen dat je aan het einde van de dienst wel wenste dat de preek nog even doorging.

Hart richten op Hem

Het stille gebed mag je hart ook opheffen tot God (Ps. 25:1). Van onszelf zijn we gericht op de dingen van onszelf en van deze wereld. Daarin kunnen we zo verstrikt zitten, ook op zondag. Dan zijn we ver verwijderd van het wonder dat God spreekt door middel van de Bijbel en de prediking. Maar als je je handen vouwt en je ogen dichtdoet en spreekt tot de Heere, Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, dan kan de Heere dat gebruiken om je hart te richten op Hem, op de Heere Jezus en op Zijn dienst. Dan komt er een verlangen in je hart naar Zijn stem, en zeg je met Samuël: Spreek, HEERE, want Uw knecht hoort (1 Sam. 3: 9).

Ik denk dat veel jongeren het stille gebed voor de dienst aan zich voorbij laten gaan. Ik hoop dat je na het lezen van dit antwoord ervan doordrongen bent dat je beter wel kunt bidden. Je vraagt om een zegen over iets wat de Heere Zelf heeft aangewezen als middel om zalig te worden. Daarop mag je zegen verwachten.

Laurens Kroon

376