Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Verlangen naar een vriend

canola-1963802_1280

Ik ben 21 jaar, studerend, vrijgezel. Ik heb in mijn leven nog geen relatie gehad, al is er wel een verlangen. Vaak wordt gedacht en/of gezegd dat alleenstaanden de gave van onthouding hebben. Nu moet ik dat uit ervaring ontkennen, want ik worstel met zelfbevrediging. Ik kom er steeds op uit dat ik maar moet trouwen, maar nu is het in de hand van de Heere dat Hij man en vrouw samenbrengt. Daar moet ik Hem ook vrij in laten. Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van mijn worsteling? Ik vind het ook heel moeilijk, omdat juist de Heere het ziet. Kan dit wel bestaan als je oprecht de Heere wilt dienen?

In jouw eerlijke brief maak je duidelijk dat allerlei gevoelens bij jou strijden om de voorrang. Ik wil proberen de gedachten die je verwoordt wat te ordenen.

Gave der onthouding wil zeggen dat je het als een gave van God ervaart om ongetrouwd te zijn (1 Korinthe 7:7). Het komt voor dat jongeren van jouw leeftijd al duidelijk aangeven dat zij deze gave ontvangen hebben. Dit houdt dan wel overgave in; dat je vrede hebt met het alleen gaan. Anders is er immers geen sprake van de gave der onthouding. Maar meestal komen personen tot die slotsom als ze een stuk ouder zijn en daar ook de nodige strijd over hebben gehad. Paulus’ benadering van de gave der onthouding is positief. Geldt deze gave jou, dan mag je dus ook bidden om de positieve waardering die daarbij hoort.

Maar ik denk niet dat dit nu voor jou geldt. Je schrijft dat je wel graag een vriend zou ontvangen. Dat verlangen is goed. Verkering en huwelijk hebben met seksualiteit te maken. Het hoeft ook niet verkeerd te zijn dat seksualiteit in je verlangens een rol speelt. Maar het is nodig dat je deze dingen in de juiste verhoudingen ziet en beleeft. Een relatie die bestaat om het uitwendige en draait om de seksualiteit is niet volgens de Bijbel en geeft ook geen werkelijk geluk. Dit besef jij wel. Ik wil je stimuleren om op dit punt je doel en je gedachten zuiver te houden. Ik hoop ook dat je innerlijk ontspannen bent als het gaat om het verlangen naar een vriend. Je mag daar de Heere om bidden.

Is zelfbevrediging zonde? De Bijbel geeft daarover geen onomwonden oordeel. De mens is geschapen als man of als vrouw. Daar hoort de seksualiteit bij. Deze is vervolgens gericht op het huwelijk. Hier is dus sprake van een spanningsveld. Daar komt nog bij dat seksuele gedachten zuiver moeten zijn, dat wil zeggen in overeenstemming met Gods Woord. Dit is misschien wel het belangrijkste argument tegen zelfbevrediging.

En hoe moet je dit zien in het licht van het dienen van de Heere? Genade is het kostbaarste wat een mens van God ontvangen kan. Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn. Wie de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid (2Tim. 2:19). Er is een vast fundament. Dat ligt niet in ons; aan onze kant is er enkel schuld en onmogelijkheid. Er is ontdekkend licht nodig om dat te leren. Bid daarom. Zoek naar het heil van Christus. Dat Hij Zich openbaart aan je ziel. Maar ook dat je in de praktijk van alle dag Zijn Middelaarsbediening mag ervaren. Daar hoort een voorzichtige en afhankelijke levenswandel bij: als het gaat om je verlangen naar een levensgezel en om je worsteling met seksuele verlangens. Maar ook als het gaat om het zoeken en ervaren van Gods genadewerk in je hart. En weet: juist in de nood van onze onmogelijkheid en schuld wil Hij Zijn genade heerlijk maken.

Ds. G.W.S. Mulder

376