Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Vervolgstudie

still-life-851328_1280

Op dit moment zit ik in 6 VWO en ik moet een studie kiezen. Onder andere overweeg ik de studie Theologie, omdat ik het interessant vind om met geloof bezig te zijn, dit verder te onderzoeken etc. En het uiteindelijk na mijn studie aan anderen over te dragen. Alleen kan ik op dit moment niet zeggen dat ik God persoonlijk ken (bekeerd ben). Nu is mijn vraag: Kan ik de studie theologie dan wel doen, als het berust op interesse?

Lisa

Er is geen betere dienst dan de dienst van God. En over Gods Woord en alles wat daarmee te maken is, zingt Psalm 119: Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren; Want d' oop'ning van Uw woorden zal gewis, Gelijk een licht, het donker op doen klaren (vers 65). Bijbeluitleg, dogmatiek en kerkgeschiedenis zijn prachtige vakken. En zo zijn er nog veel vakken meer. Wat dat betreft ben ik dus positief over de studie theologie.

Maar als je aan de studie theologie begint, moet je stevig in je schoenen staan. Je zult in aanraking komen met diverse vormen van Schriftkritiek. Welk gezag ken je de Bijbel toe? Hoe is de Bijbel ontstaan? Hoe beschouw je de Bijbeltekst? Over deze vragen is veel nagedacht en zijn uitgebreide theorieën gevormd. Ook zul je kennismaken met andere godsdiensten en levensovertuigingen. Veel onderzoek wordt gedaan om vergelijking of zelfs integratie mogelijk te maken tussen de Bijbelse leer en bij voorbeeld de Islam of de evolutionistische levensbeschouwing, om maar twee verschillende zaken te noemen. Het Bijbels-gereformeerde denkkader is in de wetenschappelijke wereld bepaald geen gemeengoed. Dus moet jouw levensboom stevig geworteld zijn in de bodem van Schrift en belijdenis.

De gereformeerde belijdenis gaat uit van de vrijmacht en de almacht van God. Wij belijden dat de mens goed geschapen is maar moedwillig van God afgevallen en daardoor van zichzelf geneigd tot alle kwaad. Wij moeten wederom geboren worden. Ontdekking aan de zonde is nodig en dat de Heere Zelf plaats maakt voor het verlossende werk van de Heere Jezus. Leef jij bij de noodzaak van het toepassende werk van de Heilige Geest? Het is belangrijk dat dit jouw persoonlijke overtuiging is. Maar dat geldt niet alleen als je theologie gaat studeren.

Maar er zijn meer dingen waar jij je van bewust moet zijn. Allereerst hoef je geen theologie te studeren om bekeerd te worden. Je hebt nodig dat de Heere je ziel van geestelijk dood geestelijk levend maakt. Geen enkele reden van onze kant zal ons daarvoor aangenaam maken bij God. Hij werkt dat wonder enkel uit genade. Ook kun je zonder theologiestudie dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk. Denk bijvoorbeeld aan de plaats die de Heere je geeft in het gezin en aan het meewerken in het verenigingsleven.

Je moet dus gewoon voor jezelf nagaan: Welke opleiding past bij mijn interesses? Voor welk beroep heeft de Heere mij gaven gegeven? Zou je theologie gaan doen, wat zijn dan je beroepsmogelijkheden? Passen deze bij jou en zit daar voor jou voldoende perspectief in? Kun je in het onderwijs aan de slag? Of zou je een meer schrijvend en adviserend beroep wel zien zitten? Spreek daarover met je ouders en vrienden. Ongetwijfeld wil je decaan je hierin raden. Er is veel informatie en ook testmateriaal beschikbaar om je hierin te helpen. Bid de Heere of Hij je in deze praktische overleggingen wil leiden naar Zijn raad.

Van harte sterkte en Gods zegen toegewenst in de komende examentijd en bij de keuze van je vervolgstudie!

Ds. G.W.S. Mulder

376