Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Zingen met je hart

girl-933644_1280

‘Amazing Grace’ is een populair lied. Het wordt ook gezongen door mensen die niet in God geloven. Hoe kan dat?

'Amazing Grace’ is een prachtig lied, gedicht door John Newton (1725-1807). De Engelse John Newton werkte eerst in de slavenhandel, maar dichtte na zijn bekering als predikant verschillende christelijke liederen. In ‘Amazing Grace’ bezingt hij het wonder van Gods genade dat hij als verloren zondaar door God is gevonden. Dit lied is wereldberoemd geworden.

Bezwaren
Overigens komt ‘Amazing Grace’ in verschillende bundels voor met soms verschillende coupletten, die door anderen zijn gedicht en toegevoegd. Er worden ook wel bezwaren tegen dit gezang ingebracht. Dan gaat het niet zozeer om de inhoud, maar meer om de melodie. Het lied is namelijk op allerlei manieren bewerkt. Er bestaan versies voor een militaire kapel, of jazz- en popachtige uitvoeringen. Dat kan vervreemdend werken. Inderdaad wordt dit lied gezongen door gelovigen én ongelovigen. Het lied is door diverse bekende musici gebruikt, bijvoorbeeld door Elvis Presley, Johnny Cash, Michael W. Smith, Dropkick Murphys, Rod Stewart en André Rieu. Ook president Obama zong dit lied tijdens een herdenkingsdienst van de doodgeschoten zwarte dominee Pinckney in Charleston. Het is niet aan mij om te bepalen wie dit lied met een oprecht hart zingt, maar waarschijnlijk inspireert de weemoedige sfeer van dit klassiek christelijke lied zowel gelovigen als ongelovigen. Je zou wensen dat zowel zangers als luisteraars niet alleen door de sfeer en de melodie van dit lied werden getroffen, maar juist door de inhoud! ‘Amazing Grace’ is een door en door Schriftuurlijkbevindelijke lofzang op de genade van God. Ik zou je graag een vraag terug stellen. De Psalmen worden - in de kerk, op de vereniging, thuis - net zo goed gezongen door mensen die niet in God geloven. Hoe kan dát? Je mag ook jezelf die vraag stellen: kan ik de Psalmen door het geloof oprecht zingen? Of… Zing ik nauwelijks mee? Of gedachteloos? Of uit volle borst zonder te beseffen wat ik zing?

Biddend zingen
Neem Psalm 116. Een psalm die je al jong leert: ‘God heb ik lief…’ en ‘Ik lag gekneld in banden van de dood…’. Meen je dat met je hart? Dat lijkt me een belangrijke vraag. Het is een wonder als je David van harte mag bijvallen! Amazing grace: onverdiende, verbazende genade. Maar wat als je moet zeggen dat je dit niet persoonlijk kent? Dan maar niet meezingen? Of er verder niet bij nadenken? Dat lijkt me niet de juiste weg. Blijf vooral zingen. Wie zingt, bidt dubbel, schijnt Augustinus gezegd te hebben. Zingend bidden en biddend zingen. Zing daarom de psalmen met aandacht voor de inhoud, vouw je handen erbij en vraag of de Heere dat wat je zingt, in je hart wil werken. Calvijn: ‘Er moet gezongen worden met verstand. Geestelijke gezangen kunnen alleen met het hart gezongen worden. Maar met het hart kan men alleen zingen als men ze verstaat’. Zo is het ook met geestelijke liederen als ‘Amazing Grace’. Een heel persoonlijke tekst, die je bevraagt op je persoonlijke verhouding tot de Heere. Kan ik dit voor mezelf zingen? Is dit mijn belijdenis voor de Heere? Zijn dit mijn oprechte verlangens? Zo mag je geestelijke liederen zingen die een uiting zijn van een leven met de Heere. Net als bij de Psalmen. Biddend zingen en zingend bidden. Dat is wat anders dan alles maar zingen omdat het mooi klinkt. Alsof de inhoud er niet toe doet. Er zijn veel geestelijke liederen die remonstrants zijn, of eenzijdig zijn en de diepe tonen van zonde en verlorenheid missen. Wie die liederen zingt, dreigt weg te dwalen van het Bijbelse spoor van de Psalmen. Zing daarom vooral de Psalmen, en zoek naar verantwoorde geestelijke liederen, zoals ‘Amazing Grace’.
Amazing grace (how sweet the sound)
that saved a wretch like me!
I once was lost, but now I am found,
Was blind, but now I see.

Laurens Kroon

376