Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Basistraining Jeugdwerk

WhatsApp Image 2017-06-15 at 23.09.34

Leiding geven aan jongeren van de gemeente vraagt veel. Natuurlijk levert het met jongeren aan de slag zijn ook vreugde en voldoening op. De meeste leidinggevenden en kerkenraadsleden zetten zich in vanuit een diepe betrokkenheid op Gods Woord, op jongeren en op de gemeente.

De Jeugdbond wil leidinggevenden en kerkenraadsleden toerusten. Om goed in te spelen op de vragen die er leven in de verschillende gemeenten is een jeugdwerkcursus ‘Verbinden in de praktijk’ ontwikkeld. Deze bestaat uit een aantal modules waaruit gekozen kan worden.

Elke training bestaat uit minimaal twee avonden. Per avond komen er twee modules aan bod. Als richtlijn geldt dat er ten minste twee hoofdmodules behandeld worden. Dit naast de meer praktijkgerichte modules.

Hoofdmodules

Module Inhoud
Gods Woord voor Jongeren Deelnemers leren om een pakkende opening of inleiding te maken en om de Bijbelse boodschap dichtbij te brengen.
Wie ben je als leidinggevende? Deelnemers reflecteren op hun motivatie, houding en voorbeeldgedrag als leidinggevende. Wat is je opdracht?
Jongeren en hun omgeving Deelnemers krijgen inzicht in manier waarop jongeren in het leven staan en leren hoe zij op hen aan kunnen sluiten.
Bijbelstudie op vereniging

Deelnemers leren om via een eenvoudige methode samen met kinderen en jongeren de Bijbel te onderzoeken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijkmodules

Module Inhoud
Jeugdwerk = teamwerk Deelnemers krijgen inzicht in de manier waarop je als leidinggevenden elkaar kunt versterken en aanvullen.
Inspirerende werkvormen Deelnemers maken kennis met een scala aan verschillende werk-, spel- en verwerkingsvormen.
Grip op je groep Deelnemers krijgen meer inzicht in het samenspel tussen jou als leidinggevende en de groep. En wat speelt er in de groep?
In gesprek met je groep Deelnemers krijgen inzicht in hun manier van communiceren met de groep en krijgen handvatten om het gesprek met de groep aan te gaan.
Jongeren met een 'etiketje' Deelnemers krijgen mee inzicht in de manier waarop ze kunnen omgaan met kinderen / jongeren met gedragsproblematiek.
Doeners in de kerk Deelnemers leren hoe ze in het jeugdwerk ook voor doeners aantrekkelijk en relevant kunnen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modules bestaan uit een deel theorie, maar juist ook de praktische vertaling. De cursus is zowel geschikt voor nieuwe leidinggevenden als voor meer ervaren leidinggevenden. Daarnaast biedt de cursus ook modules die relevant kunnen zijn voor kerkenraden. Om een goed leerrendement te behalen, is het van belang om de training met het hele team van leidinggevenden te volgen.

Interesse in deze 'Basistraining Jeugdwerk'? Neem contact met ons op.

431