Annuleren

Zoek hier binnen onze website

"Dan zit je weer op je mobieltje" - ambtsdragertoerusting media

IMG_2203-edit

Veel ouders, leidinggevenden en kerkenraden maken zich zorgen over de invloed die nieuwe media hebben op het gedrag van jongeren en jongvolwassenen. Mediatoerusting lijkt dweilen met de kraan open, lijkt niet echt te beklijven en de ontwikkelingen gaan te snel om bij te blijven. Moeten kerkenraden dan maar stoppen met waarschuwen?

Ongeveer vijftig broeders. Aan de ene kant hebben ze grote overeenkomsten. Eenduidig gekleed, allen man, ambtsdrager en in veel gevallen ook vader. Toch zijn er grote verschillen. De een heeft zelf kinderen in de tienerleeftijd en merkt dat het thuis niet zo eenvoudig is om op een goede manier bij te sturen in mediagebruik van de kinderen. De ander heeft nog heel jonge kinderen. Een gedeelte van de ambtsdragers gebruikt zelf intensief nieuwe media, al is het maar in de zakenlijke omgeving. Dit terwijl andere ambtsdragers 'er niets mee hebben'. Toch zijn ze bij elkaar gekomen om samen te zoeken naar een antwoord op de vraag: hoe kunnen we in de kerkelijke gemeente bijdragen aan bewust mediagebruik?

Op verzoek van de Generale Synode heeft de werkgroep Gezin van het Deputaatschap Kerk Gezin Jeugd en Onderwijs het initiatief genomen om kerkelijke gemeenten toe te gaan rusten in het leiding geven aan mediabezinning. De kloof tussen het gebruik van techniek door jongeren (en jongvolwassenen) en de bezinning hierop lijkt steeds groter te worden. Een gedeelte van de ouders lijkt 'mediamoe' te zijn en de stijd opgegeven te hebben. Anderen gebruiken zelf ook intensief sociale media en vinden het daardoor ingewikkeld om leiding te geven aan hun kinderen. Ambtsdragers ervaren dat zij de wereld van jongeren niet goed begrijpen en het lastig vinden om, zonder in conflict te komen, hen richting te wijzen. 

De werkgroep gezin heeft daarom, in samenwerking met het toenmalige Lectoraat Mediawijsheid (Driestar educatief en Erdee Media Groep) een handreiking voor ambtsdragers ontwikkeld en hieraan gekoppeld een toerustingsaanbod neergelegd bij de diverse classes van ons kerkverband. Inmiddels hebben wij in samenwerking met Werkgroep Gezin voor classis Gouda en classis Tholen een toerustingsavond voor ambtsdragers georganiseerd. Een dergelijke toerusting bestaat uit de volgende onderdelen:

- Opening door een van de classispredikanten
- Bespreking praktische casus: wat kom je rondom nieuwe media zoal tegen in de gemeente? Deze casus is constaterend en niet normatief.
- Inleiding met een doorkijkje in de verwachte ontwikkeling van nieuwe media.
- Bespreking onderling: wat doet dit met u als ambtsdrager? voor welke vragen ziet u zich gesteld?
- Vervolg inleiding over invloed van nieuwe media op ons gedrag en de noodzaak om nieuwe media op een bewuste manier te leren gebruiken.
- Gesprek rondom 10 concrete richtlijnen die meegegeven worden om leiding te geven aan mediagebruik in de gemeente.
- Presentatie handreiking voor ambtsdragers
- Presentatie handreikingen voor opvoeders (ontwikkeld door Driestar-educatief)

Deze toerusting voorziet in een behoefte. Ambtsdragers ervaren de ruimte om open en eerlijk met elkaar in gesprek te gaan over hun zorgen rondom mediagebruik, de manier waarop ze hier zelf mee worstelen. Ze krijgen meer inzicht in de betekenis van nieuwe media voor jongeren zelf. Ook ontdekken ze op welke manier hun oordeel over nieuwe media het lastig maakt om op een goede manier in gesprek te gaan met digital-natives en de manier waarop ze toch de aansluiting kunnen maken en duidelijk richting kunnen geven. 

Het aanbod voor deze toerusting ligt bij uw classis. Wilt u als gemeente hiervan gebruik maken, neem dan contact op met de scriba van uw classis.

816