Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Ben ik een voorbeeld?

Voor leidinggevenden ligt het jeugdwerkseizoen even stil, maar het jeugdwerk gaat in deze vakantie toch door.  

Veel +16 jongeren hebben zich voor een Koersvakantie ingeschreven, daarmee kiezen ze voor een vakantie met ontspanning en bezinning.

Ik mocht vorige week met een groep enthousiaste jongeren op pad zijn in Portugal en wat zijn er veel mooie gesprekken geweest. We hebben de brieven aan Timotheüs met elkaar besproken en gezien hoe moeilijk hij het had in Efeze. Maar ook hoe er over hem gesproken werd, ‘de broederen gaven goede getuigenis van hem’. Hoe wordt er over ons gepraat? Hoe wordt er naar ons gekeken.

Timotheüs was een jonge man in de eerste christengemeenten die een belangrijke taak kreeg in de kerk. Hij ging met Paulus op zendingsreis en kreeg veel onderwijs van Paulus.

Hij krijgt van de Heere een plaats in de gemeente van Efeze om deze gemeente te onderwijzen. Dit zal niet makkelijk voor hem geweest zijn. Hij moest als jonge man leidinggeven aan verschillende leeftijdsgroepen in de gemeenten, hij moest hen vermanen. Maar het belangrijkste was, dat hij tot voorbeeld moest zijn voor de gemeente.

Wat kunnen wij als jongeren en volwassenen van Timotheüs leren? Hoe gaan wij om met mensen in de gemeente? Hoe zijn wij tot voorbeeld voor mensen in de kerk, maar ook daarbuiten? Hoe zijn wij voorbeelden als we op vakantie zijn?

In alle eerlijkheid hebben we gepraat over hoe moeilijk het is om te vertellen dat je wilt leven zoals de Heere dat van je vraagt. Timotheüs kreeg de opdracht: Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt….maar ook; En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof hetwelk in Christus Jezus is.

Ik hoop dat wat we geleerd hebben op deze Koersvakantie tot zegen mag zijn voor veel jongeren en dat we, net als Timotheüs, een voorbeeld mogen zijn voor anderen! Maar vooral dat we de God van Timotheüs mogen kennen als onze persoonlijke Zaligmaker. 

816