Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelstudie bij podcast 25 maart

emmaus_21.jpg

Tijdens de lijdensweken zendt de Jeugdbond op elke werkdag een podcast uit. Het thema van de podcast is: Op weg naar Emmaüs. Lukas schrijft in hoofdstuk 24: En begonnen hebbende van Mozes en van al  de Profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.  Met elkaar volgen we de lijn in het Oude Testament. Op woensdag 25 maart is het dagthema: Jezus is Overwinnaar.

In de lijn van het thema van de deze podcast is er een Bijbelstudie beschikbaar over Psalm 96. Zing voor de Heere een nieuw lied! Ik kan me voorstellen dat je denkt: Nu? Is dit wel het goede moment?

Zingen doe je als je blij bent, toch? Ik denk dat de Psalmen ons vertellen dat het altijd tijd is om te zingen. De Psalmen reiken jou liederen aan voor elk moment. Je vindt Psalmen die klagend van toon zijn. Er zijn zelfs Psalmen die uit de diepten tot God opklimmen. Maar Psalm 96 is toch écht een loflied. Dat is vanaf het begin wel duidelijk en jij wordt ook meteen uitgenodigd om eraan mee te doen: “Zingt den HEERE een nieuw lied, zingt den HEERE, gij ganse aarde. Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag” (Ps. 96:1-2).

Download hier de Bijbelstudie

816