Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Blog: Jongeren en ‘De godvruchtige avondmaalganger’

De Zin-in commissie hield in de achterliggende tijd twee najaarsconferenties over het prachtige boek van Petrus Immens ‘De godvruchtige avondmaalganger’. Ik had het voorrecht een van deze conferenties te leiden. Drie ervaringen.

Door: Laurens Kroon

1. Rust en ruimte voor vragen en antwoorden

Een godvruchtige avondmaalganger. Wie is dat eigenlijk? Wanneer ben ik dat? Wanneer mag ik eigenlijk aan het avondmaal? Zomaar wat vragen naar aanleiding van het thema. Mooie vragen, waarbij sprekers en ook jongeren onderling naar antwoorden hebben gezocht. Wat heerlijk als vragen gesteld kunnen worden, maar ook eerlijk beantwoord worden. Samen met jongeren zoekend naar de richting die de Heere in Zijn Woord wijst. Want dat moet toch richtinggevend voor ons zijn. Daarvoor moeten we buigen. Want de Schriften getuigen van Christus Jezus, de Heere.
Ik heb gemerkt dat jongeren echt met vragen zitten. En zeker niet alleen over het Avondmaal. Ook over de manier waarop de Heere werkt. Zaligmakend, en in de gang van elke dag. Wat ik in mijn leven ervaar, is dat van de Heere? Wat wil de Heere van me in relatievorming, studiekeuze, werk? Tijdens zo’n conferentie is er rust en ruimte om met zulke vragen te komen. In de persoonlijke gesprekken, met een predikant, mondeling of schriftelijk tijdens een vragenbespreking. Dat is wel een les: creëren we voldoende rust en ruimte om jongeren de gelegenheid te geven met hun vragen te komen? We hebben vaak maar weinig tijd voor ze en zijn druk met andere dingen. Maar stellen we dan de juiste prioriteiten? Die spiegel mogen we onszelf wel regelmatig voorhouden.

2. Frisse oudvaders

Een ‘oudvader’ is vaak verrassend fris en actueel. De oude taal, lange zinnen en hoofdstukken, verouderde lay-out zijn echter een flinke hobbel voor jongeren, waardoor het oude goud in de loop van de tijd verdonkert. Daarom zijn initiatieven als de bewerkingen van Evert Barten en de hertalingen van C. Bregman echt geweldig. Ook tijdens de najaarsconferentie waren jongeren verrast door de toegankelijkheid van het door broeder Bregman hertaalde boek. Ineens komt Petrus Immens naast je zitten en vertolkt je vragen en twijfels. Vanuit de Bijbel volgen er transparante en pastorale antwoorden. Ik hoop van harte dat deze kennismaking smaakt naar meer. Wat een zegen als jongeren bij hun vragen rond het Heilig Avondmaal geestelijk geleid worden door de Bijbelse handreikingen van Petrus Immens. En dat dit de weg opent naar andere oudvaders, naar reformatoren en puriteinen.

3. Geestelijk leven

Tijdens de conferentie heb ik jongeren ontmoet die vooral ook geestelijke vragen hadden en uitzagen naar het spreken van de Heere in hun leven. Ik merkte oprecht en teer geestelijk leven in die dagen. Pril, schuchter, zoekend. Maar toch! Dat was erg bemoedigend. De HEERE, de Koning van de kerk, werkt in de jonge generatie. Hij zal Zijn koninkrijk bouwen, tot de laatste steen zal zijn ingevoegd. En dan komt het eeuwige Godsrijk. Wat een perspectief. Er zijn jongeren die ernaar verlangen!

816