Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Boeiend spreken voor tieners

Heb jij dat ook wel eens? Je probeert een boodschap over te brengen op tieners, maar het lijkt net of je boodschap over de hoofden van de jongeren heen gaat. Hoe komt dat toch? Je hebt je zo goed voorbereid en hebt zoveel belangrijke dingen te zeggen. 

Afgelopen week kreeg ik een blog in mijn mailbox van trainingsbureau Geloofwaardig spreken. De schrijver vertelde hoe uitdagend het spreken voor tieners kan zijn en gaf daarbij een aantal tips. Een paar tips wil ik je graag doorgeven.

1. Wees authentiek

Wees jezelf. Probeer vooral niet cool te zijn. Natuurlijk mag je in je taalgebruik proberen aan te sluiten bij de tiener, maar doe niet alsog je een tiener bent. Tieners hebben een ingebouwde doen-alsofdetector. Probeer dus niet hipper te doen dan je bent, maar andersom ook: gebruik geen ouder taalgebruik dan je bent.
Tieners willen zien of je echt bent en écht om hen geeft. Hoe strak je verhaal ook in de lak zit, als jij niet echt bent, dan luisteren tieners niet.

2. Wees interactief

Interactie kan best spannend zijn. Wordt het dan geen chaos, hoor ik je denken. Maar interactie kan heel klein. Een stemming met handopsteken, een paar mensen naar voren halen om iets uit te beelden, de jongeren vragen om even te gaan staan, hun ogen dicht te doen, een geluid te maken, ergens naar te kijken. 
Wat je ook doet, tieners vinden het geweldig om op een boodschap te reageren. Door interactie vergroot je de betrokkenheid van de jongeren.

3. Vertel verhalen

De Heere Jezus vertelde tijdens Zijn tijd op aarde gelijkenissen, verhalen uit het gewone leven. Elk mens leert van verhalen. De hele wereld om ons heen is opgedeeld in verhalen. Waarom worden er nog steeds verhalen verteld? Waarom worden er zoveel films gemaakt? Waarom sluiten videospelletjes zo goed aan? Omdat ze opgebouwd zijn uit verhalen. Verhalen zijn hulpmiddelen om mensen zelf de waarheid te laten ontdekken. Vertel daarom doelgericht verhalen! 

4. Wees grappig

Natuurlijk gaat het in een inleiding om Gods Woord en de belangrijkste vragen in dit leven. Dat vraagt aan de ene kant ernst. Toch is juist humor een middel om muren bij tieners af te breken en een middel om de spanning af te breken. Je hoeft niet tijdens de inleiding grap na grap te maken. Je hoeft geen cabaretier te zijn. Je hoeft ook niet van te voren allerlei grappen te gaan bedenken. Liever niet, want dan komen ze niet meer echt over of nemen ze je niet meer serieus. Maar een grappige opmerking tussendoor is niet erg. 

5. Zeg wat je te zeggen hebt

Er zijn onderzoeken die zeggen dat tieners maximaal 15 minuten kunnen luisteren naar een inleiding. Andere onderzoeken zeggen zelfs 7 minuten. Ik zie dat ook wel. Toch denk ik dat tieners ook langere inleidingen aan kunnen. Maar dan moet die inleiding wel boeiend genoeg zijn en er moet schot in zitten. Als je in je verhaal te lang wacht tot je bij de clou komt, dan ben je tieners kwijt. Bereid je inleiding goed voor. Lees hem nog een keer goed door en schrap voor jezelf alle overbodige details en dingen die je herhaalt (of het moet tot de kernboodschap behoren).

6. Blijf gericht

Wat is de hoofdgedachte van je inleiding? De beste inleidingen zijn laserstralen die gericht zijn op één specifiek punt. Als je de kerngedachte van je inleiding niet kunt samenvatten in één zin, ben je nog niet klaar om de inleiding te houden.

7. Gebruik voorbeelden

Geef praktische voorbeelden. Veel tieners, vooral de jongere tieners, hebben moeite met abstracte gedachten. Ze hebben concrete voorbeelden nodig om ze te helpen begrijpen wat je bedoelt. Ze hebben deze voorbeelden nodig om de boodschap van de inleiding toe te passen in hun dagelijkse leven. 
Denk er wel over na dat de voorbeelden passen in hun leefwereld.

Met toestemming overgenomen van Paulien Vervoorn. De originele versie van de zeven tips lees je op https://www.geloofwaardigspreken.nl/tieners/

816