Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Dankdagkalender 2019

Foto 1 dankdagkalender

Heb je de Dankdagkalender ook gevonden bij de laatste Daniël? Speciaal voor de week van dankdag werd deze kalender ontwikkeld om als gezin of in de klas stil te staan bij de betekenis van dankdag.

Het thema van de dankdagkalender is 'Bijbelse feesten'. Aan de hand van de kalender sta je met elkaar stil hoe de feesten in de Bijbel waardering en dank uitdrukken voor het leven, en voor God Die het leven geeft. De kalender helpt om te bedenken wat je van God gekregen hebt, en om bewust te leven vanuit dankbaarheid. Het is een heel praktisch hulpmiddel om samen in gesprek te gaan. Wat was de aanleiding was voor dit Bijbelse feest? Wat gebeurde er? Vieren we dit feest nu nog op dezelfde manier? Janneke Witzier van Woord en Daad is een van de schrijvers van de dankdagkalender. “Ik zou graag kinderen mee willen geven dat we zo ontzettend veel hebben om voor te danken”, licht ze toe. “Soms lijkt het in Nederland zo vanzelfsprekend dat het goed gaat, dat er vrede en voor velen welvaart is. Het is heel belangrijk om dan met kinderen een pas op de plaats te maken en te bedenken wát je van God krijgt.”

Danken en delen
Dankbaarheid en het delen van je zegeningen met je naaste dichtbij en ver weg horen bij elkaar. Daarom vraagt de kalender ook aandacht voor boerengezinnen in Tsjaad. Wat hebben zij eigenlijk op hun bord? En hoe wonen zij? Hoe kunnen wij wat van onze rijkdom delen en hen een steuntje in de rug geven? Witzier: “Ik vond het verrassend te ontdekken welke grote plaats de zorg voor de armen tijdens de Bijbelse feesten inneemt. Op het Poerimfeest was het bijvoorbeeld een heel duidelijke opdracht om de maaltijd te delen en een gift te geven aan de armen. Prachtig toch?!” De kalender moedigt gezinnen aan om te bidden voor deze boeren in Tsjaad, voor hun gezinnen en hun oogst, en hen ook praktisch te ondersteunen.

Lezen | zingen | bespreken | doen
De dankdagkalender bevat elke dag naast de Bijbellezing en een liedsuggestie ook vragen voor kinderen, gebedspunten, weetjes en een verdiepingsvraag voor jongeren. Op de website van Woord en Daad staan achtergrondinformatie over de Bijbelse feesten, antwoorden op vragen en extra (knutsel)opdrachten met werkbladen (te downloaden als PDF). Zo kunnen kinderen iedere dag een vlaggetje met dankpunt knutselen, zodat ze aan het eind van de week een dankslinger hebben gemaakt. Met verdiepingsvragen worden ook de jongeren in het gezin betrokken bij het thema.

De dankdagkalender kan worden besteld op www.dankdagkalender.nl, en als PDF worden gedownload.

De dankdagkalender 2019 is een gezamenlijke uitgave van Woord en Daad, HHJO (Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie), HJW (Hervormd Jeugdwerk), JBGG (Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten) en LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk). De jeugdbonden zetten zich in voor kinderen en jongeren in de kerkelijke gemeenten. Woord en Daad is een stichting voor ontwikkelingssamenwerking. Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede.

816