Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Ga mee naar de kribbe

JBGG_KERST

Heb jij de beelden gezien van het Witte Huis in kerstsferen? Melania Trump, first lady, kon haar fantasie de vrije loop laten en het Witte Huis veranderde in een sprookjespaleis. Zie jij tussen al die pracht en praal een paar vieze schaapherders staan? Nee toch? Dat zijn twee totaal verschillende werelden!

Weet je wat nog een grotere tegenstelling is? De hemel en de aarde. Tenminste, de aarde van na de zondeval. En juist die twee werelden raken elkaar met Kerst. Een paar herders staan opeens in de hemelse glans en horen de hemelse boodschap van de geboren Zaligmaker. Met verheven titels wordt Hij aangekondigd: Zaligmaker, Christus, Heere. Maar met een heel nederig teken erbij: in doeken gewonden en liggend in de kribbe. Opnieuw een grote tegenstelling.

Kerst is geen feest van romantiek en zoetheid. Ja, Hij is de Zaligmaker, Hij is de Christus, Hij is de Heere, Hij is de beloofde Zoon van David. Maar Hij is nu een Kind, neergelegd in erbarmelijke omstandigheden. Hier in Bethlehem neemt Jezus onze natuur aan, om onze dood te sterven in Jeruzalem. Dát is de grote blijdschap. Hij móest komen om te sterven. Dat is het geheim. Geen mens kan zichzelf verlossen van de schaduw van de dood, maar Jezus komt om de dood teniet te doen. Wat is Kerst een eeuwig wonder, als je het ziet in het licht van het kruis!

Zie jij je zonden? Zie jij je schuld? Voel je de afstand tussen jou en de Heere in de hemel, Die heilig en rechtvaardig is. Heb jij helemaal niets dat voor jou pleit? Let dan dit Kerstfeest op de herders. Herders! Wie had ooit gedacht dat zij als eerste de boodschap van de gekomen Messias zouden horen? Ontdek wat Kerstfeest is. Ga mee naar de kribbe. Kom, met haast, samen met de herders, want in de kribbe ligt de Zaligmaker van zondaren.

God komt met Kerst heel dichtbij. Zouden herders zomaar naar een koninklijk paleis zijn gegaan, als ze hadden gehoord dat de Zaligmaker daar geboren was? Dat past niet bij elkaar. Jezus is voor zondaren een volmaakte Zaligmaker. Hij ligt in de kribbe. Voor de herders een bekende plaats. Ze kunnen er naartoe! Ze hoeven alleen maar te gaan! En dat doen ze! Met haast! Zo vinden ze het Kindje, hun Vreugde. De herders zijn voor jou voorbeelden. God gaf Zijn enige Zoon. Ga dan niet aan Hem voorbij. Kniel bij Zijn kribbe, belijd je schuld. Daar ligt de Redder van verloren zondaren. Nooit heeft Hij iemand weggestuurd, die arm en schuldig, voor Hem boog.

Wij wensen je van harte een gezegend Kerstfeest.

816