Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Geestelijk leidinggeven: moeilijk?!

zaal 1

Daar heb je als leidinggevende ongetwijfeld weleens over nagedacht: hoe kan ik geestelijk leidinggeven aan de kinderen, jongeren of jong-volwassenen?

Er wordt veel gesproken over het thema 'Geestelijk leidinggeven'. Maar wat is dat nu? Kunnen wij dat wel?
Laurens Kroon sprak over dit thema in één van de gemeenten. Of, beter gezegd, hij liet de Bijbel spreken vanuit 1 Timotheüs 4:4-16.
Timotheüs krijgt bevelen en bemoedigingen van Paulus.
Een bevel: Zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in reinheid. Dat is ook een opdracht voor jou in deze tijd. 
Maar Timotheüs krijgt ook een bemoediging: Heb acht op uzelven en op de leer, volhard in deze; dat doende, zult gij én uzelven behouden én die u horen. Wat een belofte! Ook voor vandaag! 
Wil jij ook een bezinnende avond in de gemeenten over een thema dat linkt aan het jeugdwerk of meer informatie over thema's die te maken hebben met het jeugdwerk? Neem contact op met de Jeugdbond!
816