Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Het zaad zal Hem dienen

Vandaag, morgen en woensdag vergadert ons curatorium om te beslissen over de toelating van studenten tot de Theologische School. De Heere heeft beloofd dat het zaad Hem zal dienen (Ps. 22: 32). Maar hoe zullen zij horen zonder die hun predikt (Rom. 10: 14)?

Binnen onze gemeenten zijn veel vacante gemeenten, gaan diverse predikanten met emeritaat en zijn in de achterliggende periode ook predikanten weggevallen. Veel jongeren in onze gemeenten groeien op zonder een eigen predikant. Dat is een groot gemis. Wat hebben ze het ambt van herder en leraar dringend nodig. We zien ernaar uit dat de HEERE het curatorium in deze dagen zo leidt dat er veel studenten mogen worden aangenomen. De Heere Jezus was innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, die geen herder hadden. Hij zei tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige. Bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote (Matth. 9: 37). Laten we deze aansporing ook nu ter harte nemen en bidden voor het curatorium, de mannen die gehoord worden, de jongeren die een eigen dominee zo nodig hebben. Als de Heere hiertoe aanspoort, zal Hij dan ook niet Zelf voor de vervulling zorgen?

Beeld: Henk Visscher
 

816