Annuleren

Zoek hier binnen onze website

In het spoor van de Meester

Volgen

De twaalf discipelen van de Heere Jezus waren veel jonger dan wij vaak denken. Juist daarom is dat wat de Bijbel over hen vertelt leerzaam voor christelijke jongeren. Jezus vormt hen. Zij worden niet getraind om sterke mannen te worden, maar zij leren juist waarin zij klein zijn en hun Meester groot is.

Alle Evangeliën schrijven over de aanstelling van de twaalf. Ze doen dat allemaal van verschillende invalshoeken. Het is heel mooi om te ontdekken wat de evangeliën schrijven over de discipelen.

In het Markusevangelie lees je dat Jezus hen uitkoos. Hij is de Heere, de Gebieder. Wie Hij wil komt. Hij riep hen, opdat ze bij Hem zouden zijn en opdat Hij ze zou uitzenden om te preken (Mark. 3:14). In het Evangelie van Markus volgen ze Jezus op de weg naar het kruis. Ze waren bij Hem. Ze leerden van Hem. Hij vormde hun - soms ruwe - karakters en zij waren getuige van Zijn dood en opstanding. En hoe eindigt Markus: En zij uitgegaan zijnde, predikten overal… (Mark. 16:40).

Maar vooral het Lukasevangelie laat zien wat discipelschap is. In het zesde hoofdstuk lees je dat Jezus de twaalf roept. Wat opvalt is dat Hij eerst een hele nacht op de berg bidt. Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude (Luk. 22:32), zegt Jezus later tegen Petrus. Het geheim van de discipelen is het gebed van hun Meester. Het gaat om de Heere Jezus, Die Zijn discipelen biddend in de handen van Zijn vader legt. Lukas laat vooral ook zien dat discipel-zijn niets te maken heeft met een trainingsprogramma, waarin deze jongens hun eigen krachten ontdekken. Wie het negende en tiende hoofdstuk leest, merkt dat dit gedeelte gaat over wat het is om discipel te zijn, en dat betekent maar al te vaak dat die discipelen falen. Ze gaan onderuit, ze maken de verkeerde keuzes of zeggen de verkeerde dingen… Door al die dingen moeten ze leren Wie Jezus is. Hij kwam om te dienen en Zijn leven te geven… voor hen! En dat moeten ze straks overal preken.

Wereldwijd is discipelschap een belangrijk thema onder christenen. Maar wat is het precies? Is het iets dat je kunt leren? Een succesprogramma? Een training ‘hoe ben ik een goede christen’? Nee. Het gaat om andere dingen. Het gaat erom dat God ons hart, ons diepste zijn, door Zijn genade gaat vormen. Alleen genade vernieuwt ons. Van de discipelen leren we hóe Jezus dat doet.

Vorig jaar schreef ik een boekje over de twaalf discipelen: Volgen. Twaalf jongeren in het spoor van de Meester. Dit boekje is geschikt als leidraad voor een programma op de JV. En ik kom ook graag langs om met jongeren hierover na te denken. Het is mijn overtuiging dat we met jongeren vooral in gesprek moeten zijn over de Bijbel. Het liefst direct vanuit Gods Woord. Zo is de Bijbel ook bedoeld. Het is geen encyclopedie of naslagwerk, anders had de Bijbel wel een zakenregister gehad. De Bijbel wil gelezen worden en gelééfd worden. Als iets het leven van de discipelen kenmerkt, dan dat wel. Dankzij hen? Nee, dankzij hun Meester, Die zo vol genade en geduld is. Dat moeten we met jongeren delen!

 

Dirk-Jan Nijsink


Volgen. Twaalf jongeren in het spoor van de Meester
Ga naar de webshop.

816