Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Jeugdbond publiceert jaarverslag 2020

jaarverslag.PNG

Elk jaar legt de Jeugdbond verantwoording af over het afgelopen jaar door middel van een jaarverslag. Op dinsdag 11 mei presenteerde de Jeugdbond het jaarverslag over 2020. De officiële presentatie vindt plaats op de Jeugdwerkdag op D.V. 21 mei.

Jeugdbond verbindt jongeren… Dat is in de kortste vorm onze missie. Werken aan die missie was in 2020 moeilijker dan ooit. Door de coronacrisis vanaf medio maart 2020 kwam het werk van de Jeugdbond voor een groot deel stil te liggen. Alleen de kinderkampen van Koers gingen door, de conferenties werden doorgeschoven, toerustingsavonden en cursussen werden verzet, de eerste moeder-dochterdagen konden geen doorgang vinden, net als de vader-zoonsurvivals, die hun tienjarig jubileum zouden vieren. In de gemeenten konden we niet of nauwelijks meer terecht.

Gelukkig is dat niet het enige verhaal dat we vertellen in dit jaarverslag over 2020. We konden wel degelijk aan onze missie werken, al was het op een andere manier, veel meer op afstand. Zo hebben we kerkenraden gedurende de coronacrisis in 2020 frequent geadviseerd bij de te nemen maatregelen voor jeugdwerk en catechese. We hebben leidinggevenden en ambtsdragers geïnspireerd om blijvend jongeren te verbinden aan de gemeente door via andere wegen contact te onderhouden. Het digitale jongerenplatform en de daaraan verbonden social media kregen een impuls door de ontstane situatie in het jeugdwerk.

De kinderen en jongeren voor wie wij ons werk doen, zijn de kinderen van de gemeente. Het zijn gedoopte jongeren, die het teken en zegel van Gods verbond dragen op hun voorhoofd. Dat betekent niet dat ze automatisch geloven en zalig worden. Daarvoor moeten ook zij door Gods Geest opnieuw geboren worden. In deze tijd waarin veel zekerheden wegvallen is het duidelijker dan ooit: een waar geloof en oprechte bekering zijn nodig. De Bijbel leert ons dat dit ook mogelijk is! De HEERE belooft dat het zaad van de gemeente Hem zal dienen (Ps. 22: 31). Als Christus Zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij zaad zien (Jes. 53: 10). Daarom doen wij het werk onder de jongeren van de kerk vanuit de hoop en het verlangen dat jongeren de Heere leren kennen. Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt, sprak Jezus tot Zijn Vader (Joh. 17: 3). Van daaruit zijn we dienstbaar aan de kerk, door jongeren aan het Woord en de gemeente te verbinden. In dat perspectief hebben we ook in 2020 ons werk gedaan. Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin we dat moesten doen, geloven we dat de Heere het kan en wil gebruiken om jonge zondaren aan Zijn voeten te brengen.

Bekijk hier het jaarverslag 2020. 

816