Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Jeugdbond sluit 2023 met tekort af

jaarverslag.PNG.png

Elk jaar legt de Jeugdbond verantwoording af over het afgelopen jaar door middel van een jaarverslag. Op vrijdag 28 juni presenteerde de Jeugdbond het jaarverslag over 2023. De officiële presentatie vindt plaats op het Jeugdbondsymposium D.V. 4 oktober.

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten heeft het jaar 2023 financieel gezien met een tekort afgesloten. Fors hogere kosten voor automatisering en lonen zijn de belangrijkste oorzaak hiervan. Wel is er meer geld dan verwacht binnengekomen vanuit fondsenwerving.

Dat blijkt uit het jaarverslag en bijbehorende jaarrekening over 2023 die de jongerenorganisatie vrijdag 28 juni heeft gepubliceerd. De exploitatie sloot met een negatief saldo van ruim 148.000 euro. Er was rekening gehouden met een tekort van 73.000 euro. Na verrekening uit de bestemmingsreserves blijft er een tekort over van ongeveer 16.000 euro.

Jeugdwerk
Ondanks het tekort heeft de organisatie samen met honderden vrijwilligers het jeugdwerk mogen vormgeven en ondersteunen. In tientallen gemeenten zijn lezingen, trainingen en toerustingsavonden gegeven voor ouders, leidinggevenden en kerkenraden. Daarnaast zijn ruim tweeduizend jongeren met Koers op vakantie geweest en hebben honderden jongeren en jongvolwassenen conferenties bezocht. Ook de vader-zoonsurvivals en moeder-dochterdagen voorzagen opnieuw in een grote behoefte.

In het najaar van 2023 is een begin gemaakt aan de jeugdwerkactie Bijbel binnen bereik. Deze actie werd in juni 2024 afgesloten met een fors hogere opbrengst dan verwacht. “Gezien het tekort op de begroting voor de komende jaren, zijn we daar dankbaar voor”, aldus JBGG-directeur Evert Barten in een reactie. De opbrengst van Bijbel binnen bereik zal vanaf 2025 in de jaarrekening terug te zien zijn. Voor 2024 staat nog een reserve klaar vanuit de vorige actie.

Organisatorisch
Nagenoeg het hele jaar was het team van de Jeugdbond op volle sterkte. Vacatures die ontstonden, konden op korte termijn worden opgevuld, ondanks de krappe arbeidsmarkt.

Financieel
Dat het financiële tekort hoger is dan verwacht, is te wijten aan drie zaken. Allereerst kwamen de implementatiekosten van een nieuw administratieve systeem hoger uit dan verwacht. Daarnaast vielen de resultaten van de Koersvakanties tegen. Ook stegen de loonkosten onverwachts fors door de invoering van een nieuwe cao met daarbij behorende loonsverhogingen.

De opbrengsten uit fondsenwerving lagen echter ook hoger dan verwacht. “Dit stemt tot dankbaarheid, vooral omdat hieruit de grote betrokkenheid blijkt van gemeenten, particulieren en bedrijven”, aldus Barten. “We hopen dat deze betrokkenheid blijvend is, omdat het jeugdwerk binnen onze gemeenten meer dan ooit van belang is. Het binden van jongeren aan elkaar, aan de gemeente en vooral aan Gods Woord is en blijft onze hoofdtaak. Met de nodige financiële middelen, maar vooral onder de zegen van de Heere en gedragen door het gebed van velen, hopen we ons werk te kunnen blijven doen.”

Bekijk hier het jaarverslag 2023. 

816