Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Jeugdwerk groeit - presentatie jaarverslag

Elk jaar legt de Jeugdbond verantwoording af over het afgelopen jaar door middel van een jaarverslag. Op maandag 14 mei presenteerde de Jeugdbond het jaarverslag over 2017. De officiële presentatie vindt plaats op de Jeugdwerkdag op 1 juni.

Het jaarverslag is te downloaden op: https://www.jbgg.nl/jaarverslag

Bij deze presentatie gaf de Jeugdbond het volgende persbericht uit:

Jeugdwerk groeit

Jeugdbond publiceert het jaarverslag over 2017

WOERDEN – het aantal leden van de Jeugdbond is in 2017 opnieuw gegroeid. Dat staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. De trend is dat Jeugdwerk vooral plaatsvindt in de gemeente.

Het aantal, bij de Jeugdbond aangesloten, verenigingen bleef gelijk (413). Het aantal leidinggevenden groeide met 124 tot 1.181 en het aantal leden nam toe met 144 tot 10.569.

Door middel van werkmateriaal, cursussen, trainingen en advisering rondom ‘gemeentebrede’ zorg voor jongeren is de Jeugdbond aanwezig in de plaatselijke gemeente. Jeugdwerkers en ambtsdragers worden op deze manier toegerust om, met hart voor jongeren, het jeugdwerk concreet handen en voeten te geven.

Naast alle landelijke activiteiten van de Jeugdbond, zoals het uitgeven van Daniël, de bijeenkomsten van Zin-in, Check-in, Conferenties en Bondsdagen, stond afgelopen jaar ook in het teken van de voorbereiding van de Jeugdwerkactie ‘Geloofwaardig onderwijs’.

Voor Koers-vakanties was 2017 een goed jaar. Er waren meer deelnemers: 1.894 jongeren en kinderen zijn mee geweest met een Koers-vakantie. Ook in 2018 zet deze lijn door, gezien het aantal jongeren dat zich al ingeschreven heeft voor een Koers-vakantie.

Financieel heeft de Jeugdbond het afgelopen jaar goed afgesloten. De belangrijkste factoren waren een lagere beschikbare personeelsformatie en hogere opbrengsten uit fondsenwerving.

Op vrijdag 1 juni 2018 presenteert de Jeugdbond de plannen voor de komende jaren tijdens de Jeugdwerkdag in Rotterdam. In 2017 is hier binnen de Jeugdbond over nagedacht. Tijdens al deze sessies stond de christelijke hoop centraal. Jongeren vormen de toekomst van de kerk. Toch ligt daarin de vaste grond van de hoop niet. Die ligt alleen in Gods beloften. We mogen daarom in het jeugdwerk met gevouwen handen werken, hopend op de Heere.

816