Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Jij bent de boodschap(per)

Je hebt erg je best gedaan om een goed verhaal of een inleiding te maken. Je hoopt dat de inhoud goed overkomt bij de jongeren. Dat ze het herkennen en dat ze iets kunnen met de boodschap. Met jeugdwerkleiders in Apeldoorn gingen we op de basistraining na wat daarbij belangrijk is.

In Apeldoorn kozen ze voor een training van drie avonden met in totaal vijf modules: het overbrengen van Gods Woord, inspirerende werkvormen, Bijbelstudie, groepsprocessen en jongeren en hun omgeving. Het mooie van een basistraining in je eigen gemeente is dat je het met elkaar doet. Je werkt als jeugdwerkleiders met kinderen en jongeren uit één gemeente. Door je samen te bezinnen op onderwerpen, pak je ze daarna ook sneller samen op. En natuurlijk is het voordeel dat je geen reistijd hebt. De jeugdwerkadviseurs komen graag naar jullie toe!

Tijdens de avond kwamen verschillende praktische tips aan de orde om een inleiding of verhaal in elkaar te zetten. Een waardevolle boodschap verdient een goede verpakking. Toch ben jij als 'zender' van de boodschap de belangrijkste factor. Je staat op zo'n moment als het ware tussen God en de jongeren in en je mag Zijn woorden doorgeven. Je bent zelf de belangrijkste boodschap, als jongeren in jou iets van Christus zien.

Het is heel lang geleden dat ik zelf op de JV zat. De meeste inleidingen ben ik vergeten. Maar ik weet nog wel wie de jeugwerkleiders waren. Bij wie ik het echte, hartelijke verlangen proefde dat wij de Heere persoonlijk zouden leren kennen. De liefde en de warmte die daar vanuit gaat, is niet in een perfecte inleiding te vangen. Daarom begint een verhaal of inleiding altijd op je knieën. Wat een ontspanning: het hangt niet van jou af, maar van Degene die jou gezonden heeft.

816