Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Maatregelen m.b.t. coronavirus - UPDATE 16 maart

virus-4835301_1920.jpg

De afgelopen dagen zijn de ontwikkelingen rondom het corona-virus in een stroomversnelling gekomen. Door de overheid zijn diverse maatregelen genomen. Dit heeft gevolgen voor heel Nederland. Ook de Jeugdbond heeft de berichtgeving en de adviezen van het RIVM nauwgezet gevolgd.

Dit heeft ons voor nu doen besluiten:

  1. Alle geplande activiteiten in gemeenten (trainingen/Jeugdwerkoverleggen/adviesgesprekken etc.) gaan de komende week niet door.
  2. Op korte termijn zijn er geen grote evenementen. We moeten afwachten hoe e.e.a. zich zal ontwikkelen.
  3. De medewerkers van de Jeugdbond werken zoveel als mogelijk thuis. Telefonisch blijft de Jeugdbond bereikbaar.
Van dag tot dag zullen we de ontwikkelingen volgen en daar waar nodig onze beslissingen bijstellen. Door de website en social media zullen we hiervan melding doen.
 
We nemen de maatregelen, maar willen dat niet doen zonder onze afhankelijkheid te belijden. De Heere zegene alle maatregelen die worden genomen.
We mogen bidden om de zorg en zegen van de Heere. Het loopt Hem niet uit de hand. Laten we ons aan Hem toevertrouwen en bidden voor allen die ziek zijn, maar ook om wijsheid voor onze overheid, kracht voor hen die in de zorg werkzaam zijn en voor allen die bijzondere verantwoordelijkheden dragen.
 
UPDATE 16 MAART
In navolging van de landelijke richtlijnen zullen alle activiteiten in de gemeenten opgeschort worden tot DV 6 april.
Ook de Zin-in avond die op 4 april gehouden wordt in Vianen is geannuleerd.
 
Landelijke activiteiten, zoals Moeder-dochterdagen, Tienerdriedaagse en de Bondsdagen gaan vooralsnog wel door. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Mocht er aanleiding zijn om deze activiteiten aan te passen of te annuleren, dan ontvangen betrokkenen hierover bericht.
 
 
816