Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Nieuw jaarthema Kompas

Kinderen bijbel

Als je de geschiedenissen in de Bijbel leest, realiseer je je niet altijd dat hier ook gewoon kinderen bij geweest zijn. Bij de reis door de woestijn naar het Beloofde Land, bij de wegvoering naar Babel, bij de wonderen die de Heere Jezus deed… Meestal spelen volwassenen de hoofdrol. Maar er zijn in de Bijbel ook geschiedenissen waar het om de kinderen gaat. Soms worden ze met name genoemd. Het is niet voor niets dat deze geschiedenissen in de Bijbel staan. De Heere laat er iets mee zien: kinderen zijn belangrijk voor Hem.

Daarom is het nieuwe jaarthema van Kompas 'Kinderen in de Bijbel'. In elk verhaal staat een Bijbelse geschiedenis met een kind centraal. Wie was dit kind, op welke manier diende het de Heere, wat kunnen onze kinderen van hem of haar leren? De kinderen in de Bijbel waren geen 'heiligen', ook niet als ze de Heere dienden. Maar in hun leven kunnen we zien dat God ook in het leven van jonge kinderen Zijn genade verheerlijkt.

Door dit jaarthema leren kinderen dat zij welkom zijn bij de Heere Jezus. "Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods!" 

816