Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Recensie actieboek 'Leven, lijden, leren'

lll

"Uitermate geschikt voor een ieder (en zeker voor een gezin) die willen meeleven en meelijden met jonge christenen in deze wereld" is de aanbeveling die ds. W.A. Zondag in Saambinder doet om 'Leven, lijden en leren' aan te schaffen. Lees de volledige recensie. 

Leven, lijden, leren – onderwijs geeft hoop

Samengesteld door Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, Uitgeverij De Banier 2018

Het is bemoedigend te zien en te horen van de vele activiteiten die worden ondernomen in het kader van het door onze Jeugdbond opgezette Jeugdwerkactie “Geloofwaardig onderwijs”. Jongens en meisjes die voor dit ‘goede doel’ auto’s wassen, pannenkoeken bakken, markten organiseren, boeken verkopen…  Wat dit laatste betreft is er een prachtig boek over de achtergrond van geloofwaardig onderwijs verschenen. Een rijk geïllustreerd verhaal over en van (veelal jonge) mensen in Nigeria, India  en Pakistan. Directeur L.A. Kroon schrijft in zijn Woord vooraf: “Het zijn levensverhalen van kleine mensen die iets laten zien van Gods grote genade in de weerbarstige praktijk van armoede, een handicap of tegenwerking van andere religies. Centraal in deze verhalen staat de hoopgevende en vernieuwende kracht van Bijbels onderwijs”. In het boek treffen we aangrijpende levensverhalen aan over de praktijk van het ‘kruis dragen’ en wat bijbels onderwijs voor hen betekent. Over een dove jongen in Afrika die leraar wordt. Over een jongentje in Pakistan die te vermoeid was om te spelen na een hele dag stenen bakken in een fabriek maar nu naar school mag. Over een christenmeisje dat op school achtergesteld wordt maar vertroosting ontvangt uit de brieven van de apostel Petrus. De vele scherpe en kleurrijke foto’s maken dat de levensverhalen heel dichtbij de lezer komen. Behalve de vlot leesbare verhalen, bevat het boek achtergronden over de drie landen, toepasselijke bijbelstudies, interviews, wetenswaardigheden en zelfs recepten voor het maken van heerlijke Indiase, Pakistaanse of Nigeriaanse gerechten. Het boekje is uitermate geschikt voor een ieder (en zeker voor een gezin) die willen meeleven en meelijden met jonge christenen in deze wereld. En voor jongens en meisjes bevat het boekje veel materiaal voor het houden van een spreekbeurt of het maken van een werkstuk. Daarom: van harte aanbevolen!

ds. W.A. Zondag, Woerden

  • Dit boek is verkrijgbaar via de actiecommissie van uw gemeente of via www.jbgg.nl/geloofwaardig/webshop
816