Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Terugkomdag Training Bijbelstudie

Bijbellezen met jongeren is ontzettend belangrijk in het jeugdwerk. Jongeren hebben voorbeelden nodig, mensen die samen met hen de Bijbel openen. Vragend, zoekend, verlegen om Gods Geest en genade. Het is nodig dat je zélf gevoed en geïnspireerd wordt door de Bijbel, om van daaruit jongeren mee te nemen. Dat is allereerst een geestelijke werkelijkheid. Tegelijk is God een God van middelen. Die geestelijke werkelijkheid staat niet los van onze inspanning. Met ons Project Filippus willen we daarom vooral mensen toerusten die samen met jongeren Bijbellezen.

De afgelopen drie jaren heeft de Jeugdbond de Filippus Bijbelstudietraining op verschillende plekken in Nederland gehouden. Een groot aantal mensen heeft de training gevolgd. Regelmatig horen we dat er behoefte is aan een opfrismoment of aan iets meer verdieping. Die mogelijkheid biedt de Jeugdbond nu. Op D.V. zaterdag 5 oktober 2019 organiseren wij een terugkomdag voor alle mensen die in het verleden de training gevolgd hebben.

Wil je meer informatie? Klik hier

816