Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Toerusting kerkenraad 'aansluiten bij jongeren'

pokemon-1553971_1920

"Verplaatst u zich in Harold. Wat is voor hem richtinggevend? Vanuit welke waarden denkt hij? Wat zou u hem mee willen geven? Vanuit welke waarden? Hoe denkt u in het gesprek naast hem te komen?". Bij een toerusting voor kerkenraden hoort ook praktisch oefenen. En dat deden de broeders met verve!

Mooi om te zien hoe de erkenraad van Moerkapelle het gesprek met jongeren heel serieus neemt en voor de voltallige kerkenraad daarom een 'training' organiseert. Ze waren bij deze toerusting niet alleen bereid om te luisteren, maar ook om te oefenen.

Wij zijn die avond gestart met een reflectieopdracht. Vanuit een werkelijk contact zoeken naar wat de eigen drijfveer is voor een gesprek én wat er vanuit jezelf mogelijk blokkerend werkt. Dit gaf gelijk een stuk openheid. Het is soms ingewikkeld om de aansluiting te maken. 

Specifiek was gevraagd om toerusting te geven voor het gesprek rondom nieuwe media. Daarom is eerst de ontwikkeling waarin we nu zitten geschetst. De smartphone, is nog maar het begin. Techniek gaat steeds meer ons leven bepalen. Daarom is het belangrijk dat kerkenraden, ouders en andere opvoeders niet alleen de rol pakken van waarschuwen (hoe goed bedoeld ook), maar dat ze vooral in gaan zetten op bewust gedrag en positief gebruik als christen. Dit vraagt om een andere opstelling en een gesprek vanuit Bijbelse waarden. Om dit gesprek te oefenen zijn we praktisch aan de slag gegaan met drie casussen. Een van deze casussen was die van Harold. Een casus waarin twee leefwerelden lijken te botsen, maar waarbij de broeders in het oefenen van de casus tot de ontdekking kwamen dat ze ook veel gemeenschappelijke waarden deelden en van daaruit de aansluiting konden maken. Mooi om dit zo samen te doen.

CASUS

U mag vanavond weer catechisatie geven. Harold is een betrokken catechisant. Hij is er vrijwel altijd en doet goed mee. Hij is een smaakmaker in de groep. Dat geldt zowel in het gesprek rondom de vragen die u stelt als in de sfeer. U hebt het thema van de avond geïntroduceerd: ‘Onze Vader’ en wilt samen Bijbel gaan lezen. U vraagt of iedereen Lukas 11 wil opzoeken. Harold pakt zijn telefoon, is er even mee bezig, heeft blijkbaar gevonden wat hij zocht en kijkt u aan. ‘Harold, wil jij ook je Bijbel pakken?’, reageert u. Harold: ‘Meneer, ik heb mijn Bijbel voor me. Lukas 11 zei u toch? Zal ik beginnen met lezen?’.
Na afloop besluit u om Arnold hierop aan te spreken…

816