Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Twaalf jongeren in het spoor van de Meester

38787826_ml

De discipelen. Ze zijn jong en door de Heere geroepen om Hem te volgen. Ze zijn ook voorbeelden voor jongeren van nu. Want de Meester is niet veranderd en Hij staat centraal in hun leven. Dirk-Jan Nijsink schreef daarover een boek: 'Volgen. Twaalf jongeren in het spoor van de Meester'.

Waarom heb je gekozen voor deze titel?

“Het boekje gaat over de twaalf discipelen van de Heere Jezus. Dat had ook de titel kunnen zijn. Toch gaat het eigenlijk over iets anders. Zonder de Heere Jezus zijn deze jongens niets. De Meester gaat voor en zij volgen in Zijn spoor. Het gaat om het onderwijs dat zij van Hem kregen, de manier waarop Hij hen voorbereide om als getuige van Hem uit te gaan.”

 

Hoe is het boek tot stand gekomen?

“Vorig jaar heb ik in Daniël een heel jaar geschreven over de discipelen van de Heere Jezus. Ik moest me steeds beperken. Dat vond ik jammer, want ik vond nog zoveel meer wat ik graag met jongeren zou willen delen over de discipelen. Toen ontstond het idee om een boekje voor jongeren te maken. Het is een boekje met vragen, zodat het ook heel erg geschikt is voor de JV of een studiekring.”

 

Wat is de betekenis van de discipelen voor jongeren?

“Als je een keer in een oude Rooms-katholieke kathedraal bent geweest, herken je vast wel de beelden van de apostelen. Statige mannen, ongenaakbare heiligen. Wij hebben dat beeld niet, maar toch kijken we tegen hen op. Maar als je je realiseert dat de discipelen twaalf jonge mannen waren, krijg je een heel ander beeld van hen. Ze waren jongeren dan wij vaak denken en allemaal van heel gewone afkomst. Het heeft mij geraakt hoe gewoon deze jongeren waren. Niets bijzonders. Juist hén kiest Jezus uit. God verheerlijk Zijn genade in hen en daarin zijn zij voorbeelden voor jongeren van nu.”

 

Waarom beveel jij dit boekje aan?

“De Meester, de Heere Jezus, is niet veranderd. Zoals Hij liefdevol en wijs deze jongeren leerde, zo doet Hij dat nog steeds. Ik ontdekte ook dat thema’s die voor jongeren nu spelen, ook in het leven van de discipelen voorkomen. Denk maar aan vriendschap, alleen komen te staan als christen, emoties, geloof, ongeloof. Ik heb zelf heel veel geleerd van de studie in de Bijbel. Het heeft me op momenten gebracht aan de voeten van de Meester. De discipelen hebben anderen verteld over hun ervaring toen ze Jezus leerden kennen. Ze konden het niet voor zich houden. In de omgang met de discipelen zie je iets van Wie de Heere Jezus is. Ik hoop dat Hij door het geloof een onschatbare waarde krijgt voor jongeren, zodat zij ook in het spoor van de Meester mag gaan.”

 

De opbrengst van 'Volgen' is bestemd voor de Jeugdwerkactie 'Geloofwaardig onderwijs' en is verkrijgbaar via de plaatselijke actiecommissie in de gemeenten, of via de webshop.

816